Voor leden

Vertrouwens- personen

De kerk hoort een plaats te zijn waar wij ons allen, van klein tot groot, veilig voelen. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt grensoverschrijdend gedrag en misbruik voor. Helaas ook op seksueel gebied. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over de grens gaan, suggestieve gebaren of een iets te nadrukkelijke hand op de schouder.

Wij mogen er onze ogen niet voor sluiten dat er ook in onze gemeente seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik kan voorkomen. In de gemeente van Christus hoort echter geen misbruik thuis, er dient respect te zijn voor de ander. Binnen onze gemeente hebben wij interne vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld. Dit zijn Anneke van den Brink en Arthur Tichem. Zij kunnen een luisterend oor zijn en hulp bieden in situaties waarbij sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen kerkelijke relaties*. Ook kunnen ze u of jou, indien gewenst, in contact brengen met professionele hulpverleners.

De vertrouwenspersonen zijn individueel te benaderen via:

  • Anneke van den Brink, e-mail: an.vandenbrink@solcon.nl, tel: 06-15623301
  • Arthur Tichem, e-mail: a.tichem@solcon.nl, tel: 06-10381570

Ook is er de mogelijkheid om externe vertrouwenspersoon van Sharement te benaderen:

  • Sandra Schut, tel: 088-0118811
  • Wico Verbaan, tel: 088-0118811 en 06-83645095

Schroom niet om één van hen te benaderen wanneer u/jij worstelt met dit thema.

*gedoeld wordt op gedrag van degene die een kerkelijke functie heeft, jegens een gemeentelid; dat kan bijvoorbeeld een ambtsdrager zijn, maar ook een organist of jeugdwerkleider.

Victorkerk

De Victorkerk is een plek waar je terecht kunt met vragen over het leven en God. Op zondag komen we bij elkaar om uit de Bijbel te horen, te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten. We willen een plaats zijn waar we het christelijk geloof ontdekken en waar we ons geloof kunnen verdiepen. De Bijbel vormt hierin het uitgangspunt. Als diverse gemeenschap zetten wij ons in voor elkaar en voor de buurt.

Diensten

  • Jachtlaan 187, 7312 CJ Apeldoorn
  • Elke zondag
  • Ochtenddienst: 09:30
  • Middagdienst: 16:30
  • Contact: 06-51661055

Blijf op de hoogte

© Hersteld Hervormde gemeente Apeldoorn
Vormgeving en realisatie Identiteit & Media