Skip to main content
Diensten

Welkom in onze online diensten

Als u ons werk in Gods Koninkrijk financiëel wilt steunen kan dat door een gift voor:

  • Diaconie: NL70 RABO 0105 4394 44 t.n.v. Diaconie HHG Apeldoorn
  • Eredienst en Kerkvoogdij: NL40 RABO 0110 4634 20 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Apeldoorn
  • Kerkrade: NL30 RABO 0174 1326 54 t.n.v. Stichting Een Boodschap voor Kerkrade

Ongeveer 10 minuten voor het begin van een dienst start de uitzending. Vernieuw de pagina bij de melding “Deze video is niet beschikbaar”. De liturgie voor de dienst is in de uitzending te zien.