Skip to main content
Voor leden

Hervormde Vrouwendienst

De HVD -gevormd door enkele vrouwen uit de gemeente- gaat op ouderenbezoek, verstuurt kaarten en verleent zo nodig kortdurende hulp als iemand niet in staat is vanwege ziekte haar/zijn werk in huis te doen. In voorkomende gevallen wordt een kookrooster of bezoekrooster opgesteld, waarbij ook de hulp van de overige gemeenteleden wordt ingeroepen. Zesmaal per jaar verzorgt de HVD een contactmiddag op woensdag voor de ouderen van de gemeente en voor hen die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Het seizoen wordt gestart met een chinees buffet, twee keer komt een spreker iets vertellen over een onderwerp en rond Kerst en Pasen is er een middag met een maaltijd. In mei wordt het seizoen afgesloten met een gezellige middag. 

Contact: hvd@hhgapeldoorn.nl

In de HVD zitten:

Arina Roelofs (voorzitter)
Riet Groothedde (penningmeester)
Mieke Gorter
Janette Hertog
Jojanneke Top