Voor leden

Hervormde Vrouwendienst

De HVD -gevormd door enkele vrouwen uit de gemeente, gaat op zieken- en ouderenbezoek,
verstuurt kaarten en verleent zo nodig kortdurende hulp als iemand niet in staat is vanwege ziekte
haar/zijn werk in huis te doen. In voorkomende gevallen wordt een kookrooster of bezoekrooster
opgesteld, waarbij ook de hulp van de overige gemeenteleden wordt ingeroepen.
Vijfmaal per winterseizoen verzorgt de HVD een contactmiddag voor de ouderen van de gemeente
en voor hen die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Het seizoen wordt gestart met een
chinees buffet, twee keer komt een spreker iets vertellen over een onderwerp, en rond Kerst en
Pasen is er een middag met een broodmaaltijd. Alle contactmiddagen zijn op woensdag en worden
gehouden in de zaal van de kerk.

In de HVD zitten:

Arina Roelofs (voorzitter)
Riet Groothedde (penningmeester)
Mieke Gorter

Janette Hertog
Ineke KooimanVictorkerk

De Victorkerk is een plek waar je terecht kunt met vragen over het leven en God. Op zondag komen we bij elkaar om uit de Bijbel te horen, te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten. We willen een plaats zijn waar we het christelijk geloof ontdekken en waar we ons geloof kunnen verdiepen. De Bijbel vormt hierin het uitgangspunt. Als diverse gemeenschap zetten wij ons in voor elkaar en voor de buurt.

Diensten

  • Jachtlaan 187, 7312 CJ Apeldoorn
  • Elke zondag
  • Ochtenddienst: 09:30
  • Middagdienst: 16:30
  • Contact: 06-51661055

Blijf op de hoogte

© Hersteld Hervormde gemeente Apeldoorn
Vormgeving en realisatie Identiteit & Media