Skip to main content
Diensten

Welkom in onze online diensten

Als u ons werk in Gods Koninkrijk financiëel wilt steunen kan dat door een gift voor:

  • Diaconie: NL70 RABO 0105 4394 44 t.n.v. Diaconie HHG Apeldoorn
  • Eredienst en Kerkvoogdij: NL40 RABO 0110 4634 20 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Apeldoorn
  • Kerkrade: NL30 RABO 0174 1326 54 t.n.v. Stichting Een Boodschap voor Kerkrade

Ongeveer 10 minuten voor het begin van een dienst start de uitzending.