Skip to main content
Victorkerk

Welkom

De Victorkerk is een kerkgebouw in Apeldoorn waar kinderen, jongeren en ouderen zondags en doordeweeks samenkomen om te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft. Onze belijdenis concentreert zich rond ‘Jezus Christus en Die gekruisigd’. Dit uit zich in de verkondiging vanuit de Bijbel en het samen zingen en bidden.

Victorkerk Apeldoorn
Over ons

De gemeente

De Victorkerk is een plaats waar God tot mensen spreekt via de verkondiging vanuit de Bijbel. Mensen kunnen er terecht met vragen over het leven en God. Op zondag komen we bij elkaar in opdracht van Jezus Zelf. Hij laat van Zich horen en zoekt zondaren op. Dat doet Hij door de verkondiging en de uitleg van Zijn Woord. De Bijbel is Gods eigen Woord waarin Hij Zich bekend maakt. Door Zijn Woord maakt Hij mensen met een hart dat los van Hem leeft tot volgelingen. In het leven met Hem corrigeert, troost en onderwijst Hij ons met Zijn eigen Woord.
Ter overdenking

Bijbelvers
van vandaag

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.