Home

‘Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent;’ – Kolossenzen 2: 6 en 7a

Komende diensten

Activiteiten

Top