Skip to main content
Voor leden

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij behartigt de stoffelijke belangen van de de kerk, zoals beheer en onderhoud, financiële administratie, betaling van facturen en traktementen, de uitgifte van collectebonnen, zorg voor de kosten van de erediensten, enz. Verreweg het grootste deel van het inkomen bestaat uit bijdragen van de gemeenteleden in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, collecten tijdens de kerkdienst en bijzondere giften uit de gemeente. Het offeren voor de dienst van de Heere is een wezenlijk onderdeel van de eredienst.

Het college van de kerkvoogdij bestaat uit:

  • ouderling-kerkvoogd C.D. Bazen (penningmeester)
  • ouderling-kerkvoogd J.F. Gorter (voorzitter)
  • ouderling-kerkvoogd A. Jansen (secretaris)

​Gegevens-Kerkvoogdij-HHG-Apeldoorn

​Postadres:
Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Apeldoorn
t.a.v. A. Jansen
Holtrichtersveld 405
7327 DN Apeldoorn

ANBI-nummer: 824146980

Bankrekeningnummers:​

Algemeen: Rabobank NL40 RABO 0110 4634 20 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Apeldoorn.

Te gebruiken voor alle kerkelijke doeleinden zoals giften, vrijwillige bijdragen, legaten, extra bijdragen voor de aflossing van het kerkgebouw en dergelijke, alsmede voor alle extra collecten voor de kerk zoals die regelmatig aangekondigd worden.

Collectebonnen: Rabobank NL48 RABO 0105 4394 52 t.n.v. Collectebonnen HHG Apeldoorn

Kerkvoogdij

Collecte- bonnen

Bankrekeningnummer tbv aankoop collectebonnen: Rabobank NL48 RABO 0105 4394 52 t.n.v. Collectebonnen HHG Apeldoorn.

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks met de volgende waarden:
20 bonnen à € 0,70 per stuk: € 14,00 per vel
20 bonnen à € 1,20 per stuk: € 24,00 per vel

Bonnen dienen vooraf betaald te worden via Rabobank NL48 RABO 0105 4394 52 t.n.v. Collectebonnen HHG Apeldoorn. In de omschrijving van de overboeking vermeldt u het aantal en het waardebedrag (bijvoorbeeld 2 x € 24). Voorafgaand aan de morgendienst liggen de in de week daarvoor tot en met vrijdag via genoemde bankrekening betaalde bonnen gereed in de hal voor in de kerk.


Meer informatie: J.F. Gorter hgorter@hhgapeldoorn.nl