Skip to main content
Zendingswerk

Jan & Margriet Bayense

Wij zijn Jan en Margriet Bayense. We hebben drie kinderen, die inmiddels alle drie zijn uitgevlogen. Vanaf ons huwelijk in 1986 hebben we 30 jaar in Apeldoorn gewoond. Op zondag 26 juni 2016 zijn we vanuit onze thuisgemeente, de Hersteld Hervormde Gemeente Apeldoorn, uitgezonden naar Kerkrade. Een stad met zo’n 46.000 inwoners maar zonder protestantse of evangelische gemeente. Daar zijn we op 1 juli met ons werk begonnen. Jan is stadspastor/evangelist vanuit de stichting Een Boodschap voor Kerkrade. Deze stichting is in 2012 door de kerkenraad van de HHG te Apeldoorn opgericht en later verbreed met mensen van buiten.
Nog steeds zitten drie mensen vanuit onze gemeente in het bestuur. Henk-Jan de Kruijf is voorzitter, Heleen Balkenende penningmeester en dominee R. van Kooten bestuurslid. In Kerkrade is er maandelijks een kinderbijbelclub en een tienerbijbelclub. We verzorgen een Bijbelintroductiecursus van 30 lessen, in de zomer is er een jongerenevangelisatiekamp, wekelijks is er een pastoraal spreekuur en een koffie-uurtje. Sinds 1 april 2018 wordt iedere zondagochtend om 11:00 uur een dienst gehouden. We begonnen met zeven mensen maar inmiddels zijn er iedere zondag tussen de tien en de twintig mensen. We zijn blij met deze groei en hopen binnen niet al te lange tijd een gemeente te kunnen stichten. We merken dat de Heere werkt in Kerkrade en we zijn blij met de voortdurende voorbede in en vanuit onze thuisgemeente!