Skip to main content
Over ons

Geschiedenis

Op 1 mei 2004 ging de Nederlandse Hervormde Kerk op in een fusie met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Een aantal mensen uit onze gemeente kon niet mee in deze fusie en wilden hervormd blijven binnen de restanten van de kerk die was overgebleven.

De gemeente kerkte in de aula van een school, later in het gebouw aan de Smaragdstraat. In oktober 2005 werd de eerste kerkdienst gehouden onder verantwoordelijkheid van een eigen kerkenraad. Op dat moment telde de gemeente 65 leden. In november 2007 brachten we een beroep uit op dominee R. van Kooten uit Soest. In de week van de bevestiging, 24 maart 2008, werd bekend dat we door een wonder het kerkgebouw konden kopen van de Gereformeerde Gemeente in Nederland die er afstand van wilde doen. Een gemeente van slechts 108 leden kreeg een predikant én een kerkgebouw. Mensen kwamen tot geloof en bekering. Inmiddels telt de gemeente meer dan 600 leden. In 2015 kon de Victorkerk aangekocht worden van de Rooms-Katholieke Emmaüsparochie, die het gebouw niet meer gebruikten. Na het emeritaat van dominee Van Kooten in mei 2017 werd een beroep uitgebracht op dominee A.A.F. van de Weg, die vanuit Abbenbroek naar Apeldoorn kwam en bevestigd werd op zondag 14 oktober 2018. De Heere bouwt in Apeldoorn Zijn gemeente. Onze gemeente maakt deel uit van de landelijke Hersteld Hervormde Kerk, maar leeft ten volle in het besef dat ze een gemeente van de Heere Jezus Christus is.

Victorkerk Apeldoorn
Geschiedenis

Het gebouw

De Victorkerk is ontworpen door architecten H.W. Valk (1886-1973) en zijn zoon G.H.F. Valk en is gebouwd in de periode 1954-1956. Het gebouw kenmerkt zich als basilicale kruiskerk onder zadeldaken met bijbehorende pastorie en wordt gerekend tot de bouwstijl van de Delftse School. De kerk en pastorie zijn gemeentelijke monumenten. Opdrachtgever was de Rooms-Katholieke St. Victorparochie in Apeldoorn. De kerk werd op 20 maart 1956 gewijd aan Victor van Xanten. Tot 7 juni 2013 heeft de St. Victorparochie dit gebouw gebruikt. Daarna is zij opgegaan in de Emmaüsparochie. Op 1 december 2015 vond de overdracht plaats van de Victorkerk aan de Hersteld Hervormde Gemeente Apeldoorn. Na een verbouwingsperiode onder leiding van Abele Jansen (vbk architecten) vond op 17 april 2017 de officiële opening plaats van de Victorkerk.
Victorkerk Apeldoorn
Kijken in de kerk

Altaar of preekstoel?

Waar is het altaar gebleven? Dat vraagt u zich misschien af als u de Victorkerk van vroe­ger kent en nu op­nieuw binnenwandelt. Het interieur van de Victorkerk is geïnspireerd op een middeleeuwse kruisbasiliek. De dwarsbeuken (transept) geven de plattegrond van de kerk de vorm van een kruis. Het interieur wordt in de architectuur ‘christocentrisch’ genoemd: een breed middenschip waarbij de ogen van alle gelovigen gericht zijn op de vieringsruimte, centraal voorin de kerk, de plek waar Christus zich ‘manifesteert’. De transformatie van de Victorkerk – van rooms-katholieke kerk naar protestante kerk – is op deze plaats het duidelijkst zichtbaar. Waar voor katholieken de eucharistie centraal staat, wat tot uitdrukking kwam in een altaar, staat voor protestanten de prediking vanuit de Bijbel (preekstoel) en de viering van sacramenten Heilige Doop (doopvont) en Heilig Avondmaal (tafel met avondmaalszilver) centraal.
Kijken in de kerk

Glas-in-lood ramen

De glas-in-lood ramen zijn ontworpen en gemaakt door Lambert Simon. Bij elke voorstelling vind u de uitleg.
Glas in lood ramen Victorkerk
Adelaar: evangelist Johannes
Os: evangelist Lucas
Gelovigen van Israël
Berg Sinaï, de plek van het oude verbond
Het kruis van Jezus met de doeken uit Jezus’ graf
Het Lam Gods
De boom van Jesse (nakomelingen van Isaï)
De kribbe van Jezus
Engel: evangelist Mattheus
Leeuw: evangelist Markus
Gelovigen uit alle volken
Handen die reiken naar verlossing
De dood, gebonden aan ketting
Victorkerk Apeldoorn
Kijken in de kerk

Inloopkapel Victorkerk

In het ontwerp van de Victorkerk heeft architect Valk rekening gehouden met een inloopkapel, direct bij binnenkomst van de kerk. Afgesloten met een mooi, smeedijzeren hek wordt het voorportaal gescheiden van het hoofdschip. Dankzij de inzet van een buurman van de Victor werden de kerkdeuren vanaf oktober 2002 iedere morgen geopend en ’s avonds weer gesloten. Uit zijn verhalen blijkt dat hij geregeld mensen, van toevallige voorbijgangers, fietsers en wandelaars tot trouwe bezoekers, heeft opgevangen die steun zochten in het Godshuis. Toen de Emmaüsparochie de Victorkerk verliet, werd tenslotte in juni 2015 uiteindelijk ook de deur van de Inloopkapel gesloten op 22 juni 2015, tot verdriet van vele oud-parochianen en buren. Juist in deze tijd van onzekerheid en angst wil de Victorkerk een plek bieden van rust, meditatie en gebed. Daarom is het kerkportaal – met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM – vanaf heden geopend op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur. In de kapel ligt een (gasten)boek voor gebeds- en dankpunten, herinneringen en gedachten. Ook liggen er gratis Victorkerk Stadsbijbels. Van harte uitgenodigd om eens binnen te wandelen!