Skip to main content
Over ons

Kerkdiensten

Elke zondag zijn er twee diensten in de Victorkerk: om 9:30 uur en om 16:30 uur. Hierin gaat dominee Van de Weg of een gastpredikant voor. Bij de samenkomsten zijn 300-400 mensen aanwezig en iedereen is welkom.

Als gemeente komen wij twee keer per zondag samen om God te leren kennen, ons geloof te verdiepen en elkaar te ontmoeten. De liturgie in de Victorkerk is traditioneel protestants. We zingen psalmen onder begeleiding van orgel en voor de Schriftlezing en preek vormt de Herziene Statenvertaling uitgangspunt. Een dienst duurt ongeveer 1,5 uur.