Skip to main content
Diaconie

Dienen

Diaconie betekent: dienen. De Victorkerk heeft ook een diaconie. Leden van de diaconie zijn bij ons ook lid van de kerkenraad. De diaconie is eigenlijk een onmisbaar onderdeel van een christelijke gemeente. De diaconie wil dienstbaar zijn aan mens en samenleving, ver weg en dichtbij. Ze geeft daarmee concreet gestalte aan het Evangelie van Jezus Christus (Mattheüs 25: 35-39). De diaconie wil het welzijn van de naaste bevorderen, zowel geestelijk als materieel. Ze heeft daarvoor de volgende taken:
 • Het bereiden van het Heilig Avondmaal
  De diaconie heeft een praktische taak bij het houden van het Heilig Avondmaal. Ze zorgt dat de tafel klaar staat met brood en wijn.
 • Het inzamelen en uitdelen van liefdegaven
  De diaconie zamelt geld (en eventueel ook spullen) in en zorgt dat deze op die plaatsen terechtkomen waar dat het meest nodig is.
 • De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
  Dit houdt in alle onderlinge hulp en bijstand aan wie dat nodig hebben. Afhankelijk van de hulpvraag doen diakenen dat samen met vrijwilligers of professionele hulpinstanties.
 • De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
  De diaconie brengt de noden onder de aandacht van alle leden van de gemeente. Ieder lid is een potentieel vrijwilliger en geeft graag gehoor aan de vermaning van de apostel Paulus: Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. (Galaten 6 : 2)
Diaconie

Inzamelen

RSIN nummer: 824143024

De diaconie zamelt op
verschillende momenten gaven in:
 • Tijdens de eredienst
  Tijdens de diensten op zondag of bij andere gelegenheden zamelt de diaconie gaven in. Dat gebeurt door het rond laten gaan van een collectezak. In de collectezak kunt u uw gaven doen in de vorm van een collectebon of contant geld. De doelen van de collecte worden voor de dienst aangekondigd.
 • Giften via de bank

  U kunt buiten het bezoek van een dienst de diaconie steunen via de volgende rekeningen/doelen:

  DoelIBANTenaamstelling
  Diaconale giften en extra collectenNL70 RABO 0105439444 Diaconie HHG Apeldoorn
  Jeugdwerk HHG ApeldoornNL18 RABO 0191931691Diaconie HHG Apeldoorn
  Hervormde vrouwendienst HHG ApeldoornNL14 RABO 0146630920 Diaconie HHG Apeldoorn
 • Bijzondere gaven
  Kunt u iets anders dan geld beschikbaar stellen? Laat het ons weten via diaconie@hhgapeldoorn.nl.
Diaconie

Uitdelen

De diaconie deelt op de volgende manieren uit:
 • Hulp binnen de gemeente
  De diaconie geeft concrete financiële steun aan gemeenteleden die dat nodig hebben.
 • Zending en Evangelisatie
  De diaconie steunt veel zendingsorganisaties en evangelisatieprojecten. Ze doet hiervan verslag in het Bulletin.
 • Maatschappelijke doelen
  De diaconie steunt diverse maatschappelijke doelen. Ook hiervan doet ze verslag in het Bulletin.
 • Bijzondere noden

  Bijzondere noden vragen soms om bijzondere oplossingen. Voorbeelden:

  • Iemand is plotseling zijn baan kwijt en heeft dringend nieuw werk nodig
  • Iemand zit plotseling zonder woonruimte
  • Door gezondheidsklachten is iemand niet meer in staat om voor zijn/haar gezin te zorgen

Leden van de gemeente ontvangen tenminste een keer per jaar een verslag van de inkomsten en uitgaven van de diaconie tijdens een gemeenteavond.

Heeft u hulp nodig? Of kent u iemand die hulp nodig heeft? Stuur een bericht naar diaconie@hhgapeldoorn.nl