Voor leden

Kerkenraad

De Hersteld Hervormde Gemeente van Apeldoorn wordt geleid door de kerkenraad. Deze bestaat uit de predikant, zes pastorale ouderlingen, een jeugdouderling, drie ouderlingen-kerkvoogd en drie diakenen. Naast het formuleren van het beleid voor de gemeente is aan de kerkenraad toevertrouwd:
  • de zorg voor de diensten van Woord en Sacrament;
  • de pastorale en diaconale zorg voor de gemeente;
  • het opzicht over de belijdenis en wandel van de leden van de gemeente;
  • alle zorg voor de (belijdenis)catechese;
  • alle overige zaken, die volgens de kerkorde behoren tot het werkveld van de kerkenraad.

Op de eerste woensdag van de maand vergadert de kerkenraad in de consistorie van de kerk onder leiding van haar voorzitter. Het werk van de predikant en ouderlingen is het meest zichtbaar in de kerkdiensten, catechisaties en huisbezoeken. Dominee A.A.F. van de Weg (gemeentepredikant -praeses/voorzitter), pastoraal ouderling E. van Vlastuin (scriba), diaken J. van de Kamp (assessor) en ouderling met kerkvoogdelijke taken J.F. Gorter (assessor) vormen samen het ‘moderamen’ (= dagelijks bestuur) van de kerkenraad. De predikant en de ouderlingen vormen het consistorie.

De ouderlingen-kerkvoogd dragen zorg voor de stoffelijke goederen van de kerk en zijn ook verantwoordelijk voor de financiën. De diakenen geven leiding aan de dienst van de barmhartigheid (financiële hulp dichtbij en veraf) en doen met de predikant dienst aan de avondmaalstafel.

Ouderling E. van Vlastuin is de scriba van de kerkenraad. Wanneer u contact wilt met de kerkenraad, kunt u met hem contact opnemen via scriba@hhgapeldoorn.nl, of via het contactformulier.

Contactgegevens

Predikant
Ds. A.A.F. van de Weg

055-2000224
avdweg@hhgapeldoorn.nl

Ouderling / Scriba
Dhr. E. Van Vlastuin (Scriba)
06 – 20391522
evvlastuin@hhgapeldoorn.nl
Veldweg 43, 7381 AT Klarenbeek
Victorkerk

De Victorkerk is een plek waar je terecht kunt met vragen over het leven en God. Op zondag komen we bij elkaar om uit de Bijbel te horen, te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten. We willen een plaats zijn waar we het christelijk geloof ontdekken en waar we ons geloof kunnen verdiepen. De Bijbel vormt hierin het uitgangspunt. Als diverse gemeenschap zetten wij ons in voor elkaar en voor de buurt.

Diensten

  • Jachtlaan 187, 7312 CJ Apeldoorn
  • Elke zondag
  • Ochtenddienst: 09:30
  • Middagdienst: 16:30
  • Contact: 06-51661055

Blijf op de hoogte

© Hersteld Hervormde gemeente Apeldoorn
Vormgeving en realisatie Identiteit & Media