Victorkerk

Welkom

De Victorkerk is een kerkgebouw in Apeldoorn waar kinderen, jongeren en ouderen zondags en doordeweeks samenkomen om te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft. Onze belijdenis concentreert zich rond ‘Jezus Christus en Die gekruisigd’. Dit uit zich in de verkondiging vanuit de Bijbel en het samen zingen en bidden.

Victorkerk Apeldoorn
Over ons

De gemeente

De Victorkerk is een plaats waar God tot mensen spreekt via de verkondiging vanuit de Bijbel. Mensen kunnen er terecht met vragen over het leven en God. Op zondag komen we bij elkaar in opdracht van Jezus Zelf. Hij laat van Zich horen en zoekt zondaren op. Dat doet Hij door de verkondiging en de uitleg van Zijn Woord. De Bijbel is Gods eigen Woord waarin Hij Zich bekend maakt. Door Zijn Woord maakt Hij mensen met een hart dat los van Hem leeft tot volgelingen. In het leven met Hem corrigeert, troost en onderwijst Hij ons met Zijn eigen Woord.
Actie

Vakantiegeld samen delen

Ter overdenking

Bijbelvers
van vandaag

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.
Victorkerk

De Victorkerk is een plek waar je terecht kunt met vragen over het leven en God. Op zondag komen we bij elkaar om uit de Bijbel te horen, te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten. We willen een plaats zijn waar we het christelijk geloof ontdekken en waar we ons geloof kunnen verdiepen. De Bijbel vormt hierin het uitgangspunt. Als diverse gemeenschap zetten wij ons in voor elkaar en voor de buurt.

Diensten

  • Jachtlaan 187, 7312 CJ Apeldoorn
  • Elke zondag
  • Ochtenddienst: 09:30
  • Middagdienst: 16:30
  • Contact: 06-51661055

Blijf op de hoogte

© Hersteld Hervormde gemeente Apeldoorn
Vormgeving en realisatie Identiteit & Media