ds vd weg

Online bezinningsmoment

Muzikaal intermezzo:
Gezang 180:
1
Beveel gerust uw wegen,
al wat u ‘t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ‘t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.
2
De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij d’ uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal ‘t slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

Opening met gebed
Schriftlezing en meditatie
Gebed
Muzikaal intermezzo:
“Zegen ons, Algoede”
1
Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2
Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Top