ds v kooten

Genesis 43:26-34

We lazen Genesis 43:16-34
De tekst is Genesis 43:26-34

Het thema is: De HEERE geeft Jozef de wijsheid zijn broers te ontvangen

  1. Hij vraagt wellevend naar de sjalom van hun vader (26-28)
  2. Hij groet Benjamin en bidt hem Gods genade toe (29-31)
  3. Hij begint de maaltijd die veel verrassingen bevat (32-34)
Top