ds v kooten

Genesis 50: 22-26

We lezen Genesis 50: 14-26.
De tekst is Genesis 50: 22-26.

Het thema is: De Heere verblijdt Jozef bij zijn heengaan met drie hoopgevende beloften:

  1. De belofte van een voortgaand nageslacht (vers 22, 23)
  2. De belofte van uittrekken en terugbrengen (vers 24)
  3. De belofte van rusten in het beloofde land (vers 25, 26)
Top