ds krooneman

Handelingen 2:1a

We lazen: Handelingen 2:1-21
De tekst is: Handelingen 2:1a

Het thema is: De dag van het Pinksterfeest

  1. Een bijzondere dag op de kalender
  2. De oudtestamentische achtergrond van deze dag
  3. De nieuwtestamentische vervulling van deze dag
  4. De betekenis voor ons van deze dag
Top