ds vd weg

Lukas 4:14-32

We lazen Lukas 4:14-32 en Heidelbergse Catechismus zondag 12 (deel 1)

Het thema is: Het drievoudige ambt van Christus

  1. Christus is de hoogste Profeet
  2. Christus is de unieke Priester
  3. Christus is de eeuwige Koning
Top