Prof. Dr. B.A. Zuiddam

Ezechiël 18: 21-32

We lezen Ezechiël 18: 21-32, Lukas 6: 43-49 en 1 Petrus 1:13- 2:3.

Het thema is: Waarom noemt gij Hem onze Heere? (vgl. HC zondag 13)
Vragen bij bevindelijk zelfonderzoek: 

  • Is er een welmenend aanbod van genade? 
  • Als rechtvaardiging door het geloof is, hoe kan een rechtvaardige dan toch door zijn daden verloren gaan?
  • Als rechtvaardigen verloren gaan, is er dan afval van heiligen?
  • Kunnen we ons bekeren en zelf een nieuw hart en geest in ons binnenste maken?
Top