Victorkerk Apeldoorn

Stille week – Avondgebed

De Stille Week
In de Stille Week (29 maart – 1 april) is er elke avond in de Victorkerk een zogenaamd avondgebed van 19.30-20.15 uur. Onderweg naar Pasen volgen we Jezus op Zijn via dolorosa (weg van smarten) door een gedeelte te lezen uit het evangelie naar Johannes. Het geheel wordt omlijst met een moment van stilte, een gedicht, passende muziek, een lied en een gebed. Jongeren zullen een muzikale medewerking verlenen.
Het is echt de moeite waard om in deze Stille Week de verstilling te zoeken en ons te concentreren op het lijden en sterven van de Zaligmaker.

De liturgie voor deze avonden vindt u hier.

We wensen u gezegende gebedsavonden.
Ds. A.A.F. van de Weg

Een avond gemist? Kijk hier de opnames terug.

Top