Prof. dr. J.W. Maris

Prof. J.W. Maris

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Lukas 19:1-10
Het thema is: ‘Jezus, Zacheüs en wij’

We zingen:
Ps  90:9
Ps 146:1,3,4
Ps 51:2
Ps 98:1,2,4
Ps 103:3,9
Ps 138:1,3

Top