Prof. dr. J.W. Maris

Prof. J.W. Maris

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Psalm 110
De tekst is Mattheüs 6:10b

Het thema is: ‘Uw wil geschiede…. en wij dan?’

We zingen:
Ps. 91: 5
Ps.   1:1,2
Gebed des Heeren:1,4
Ps. 86:6
Ps. 131:2,3,4
Ps. 143:10

Top