Prof. Dr. M.J. Kater

Prof. dr. M.J. Kater

Op deze zondagmorgen hopen we grotendeels online weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen: Johannes 13:1-20
De tekst is: Johannes 13:1

Het thema is: Het ‘uur van Jezus’ doet het vuur van de liefde branden

  1. De weg van het lijden > grensovergang
  2. De weg van de liefde > zonder grenzen.

We zingen:
Ps.   54:  2
Ps.   36:  2
Ps. 119:49
Ps.   43:  3, 4
Ps.   73:12
Ps. 118:10

Top