ds huijgen

Prof. dr. A. Huijgen

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Richteren 16: 1-21.
De tekst is Richteren 16: 20.

Het thema is: Ontdekken dat de HEERE je verlaten heeft.

We zingen:
Ps.   22: 1, 6
Ps.   25: 2, 6
Ps.   51: 6, 9
Ps. 138: 4
Ps.   27: 5, 7

Top