Kand. G.M. Bosker

Kand. G.M. Bosker

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Lukas 9 : 1 – 17.

Het thema is: De ontfermende Messias verzadigt met Zijn overvloed

We zingen:
Ps. 33 : 10
Ps. 119 : 24
Ps. 146 : 5
Ps. 68 : 10
Ps. 33 : 11

Top