Kand. A.S. Middelkoop

Kand. A. S. Middelkoop

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Jozua 5: 1-15 en 6: 1-5.

Het thema is: De Heere zal voor u strijden.

We zingen:
Ps.   46: 4
Ps.   25: 10
Ps.   33: 5, 6 en 9
Ps.   95: 4
Ps. 135: 7

Top