dfp

Ds. J.C. den Ouden

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

Kerkdienst    :   22 oktober 2017
Tijd    :   16:30
Predikant    :   Ds. J.C. den Ouden
1e collecte    :   Eredienst
2e collecte    :   Open Doors
3e collecte    :   Kerkvoogdij
4e collecte    :   Evangelisatie in Kerkrade
Top