leeg

Ds. G.J. Capellen (Damwoude)

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen 2 Korinthe 5:11-21

Het thema is: De verzoening verkondigt

  1. De Gever ervan
  2. De gezanten waardoor
  3. De wijze waarop
Top