leeg

Ds. G.J. Capellen (Damwoude)

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Jesaja 6

Het thema is: Gods heiligheid karakteriseert de roeping van Jesaja

  1. Gods heiligheid veroordeelt Jesaja
  2. Gods heiligheid verzoent Jesaja
  3. Gods heiligheid vernieuwt Jesaja
Top