Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Galaten 3 : 1-5 en 5 : 16-26.
De tekst is Galaten 5 : 22.

Het thema is “het karakter van Jezus”

  1. De Gever van de Geest
  2. De vrucht van de Geest
  3. De strijd van de Geest

We zingen:
Gebed des Heeren : 3,9
Ps. 145 : 3
Ps. 1 : 2,4
Ps. 143 : 10
Ps. 25 : 2,6

Top
U bent van harte welkom in onze samenkomsten! Meldt u zich hiervoor aan via coordinatie@hhgapeldoorn.nlPraktische richtlijnen
+