leeg

Ds. F. van Binsbergen

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Johannes 3: 1-21

Het thema is: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Top