dpb

Ds. D.J. Diepenbroek

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

Kerkdienst    :   29 oktober 2017
Tijd    :   16:30
Predikant    :   Ds. D.J. Diepenbroek
1e collecte    :   Eredienst
2e collecte    :   Diaconie
3e collecte    :   Aflossing van de lening m.b.t. het kerkgebouw
4e collecte    :   Evangelisatie in Kerkrade
Top