Prof. Dr. B.A. Zuiddam

Ds. B.A. Zuiddam

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Ezechiël 18: 21-32, Lukas 6: 43-49 en 1 Petrus 1:13- 2:3.

Het thema is: Waarom noemt gij Hem onze Heere? (vgl. HC zondag 13)
Vragen bij bevindelijk zelfonderzoek: 

  • Is er een welmenend aanbod van genade? 
  • Als rechtvaardiging door het geloof is, hoe kan een rechtvaardige dan toch door zijn daden verloren gaan?
  • Als rechtvaardigen verloren gaan, is er dan afval van heiligen?
  • Kunnen we ons bekeren en zelf een nieuw hart en geest in ons binnenste maken?

We zingen:
Ps.   95: 1,2 
Ps.   67: 2 
Ps.   26: 10 
Ps. 119: 69 
Ps. 149: 1,2

 

Top