ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we (grotendeels online) weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen 1 Petrus 5:1-9
De tekst is 1 Petrus 5:1-4

Het thema is: Geroepen om te hoeden

  1. de passie waarmee het plaatsvindt
  2. de profilering waardoor het plaatsvindt
  3. het perspectief waarin het plaatsvind

We zingen:
Ps.   80:11
Ps.   84:  1
Ps.   65:  2
Ps. 100:  1, 2, 4
Ps. 108:  1
Toezingen Kees: Morgenzang:3,4 (gewijzigd)
Dat hij zijn ambt en plicht, o Heer’.
Getrouw verrichte tot Uw eer;
Dat Uwe gunst zijn werk bekroon’,
Uw Geest hem leid’, en in hem woon.

Zie op hem neder in genâ,
Opdat zijn werk voorspoedig ga;
En scheld hem alle misdaân kwijt,
O Heer’ Die vol ontferming zijt
Ps.   79:  7

Top