ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Mattheüs 26:36-46
Het thema is: Jezus in Gethsemane

1 de lijdende Jezus
2 de eenzame Jezus
3 de berustende Jezus

(Serie: Van Gethsemane naar Golgotha, deel 1)

Top