ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Romeinen 10:1-17 en Heidelbergse Catechismus zondag 7

Thema: Het geloof: van levensbelang

  1. Waarom is het nodig? (20)
  2. Waaruit bestaat het? (21)
  3. Wat houdt het in? (22)

Handout HC 7 – Om uit te printen

Top