ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we (grotendeels online) weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God, het Heilig Avondmaal te vieren en dankzegging hiervoor te doen.

We lezen 1 Petrus 2: 1-10
De tekst is 1 Petrus 2: 7 – 8.

Het thema is: Wat een kostbare Zaligmaker

  1. voor wie is Hij kostbaar?
  2. waarom is Hij kostbaar?

We zingen:
Psalm 145 :   4
Psalm   64 :   10
Lofzang van Simeon: 2
Psalm   97 :  6, 7
Psalm   45 :  1
Psalm   73 :  12

Top