ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Genesis 50: 14-26.
De tekst is Genesis 50: 22-26.

Het thema is: De Heere verblijdt Jozef bij zijn heengaan met drie hoopgevende beloften:

  1. De belofte van een voortgaand nageslacht (vers 22, 23)
  2. De belofte van uittrekken en terugbrengen (vers 24)
  3. De belofte van rusten in het beloofde land (vers 25, 26)

We zingen:
Ps.  33: 6
Ps.146: 8
Ps.105: 5
Ps.  34: 3
Ps.135: 7, 8, 12
Ps.  68: 2
Ps.  68: 10

Top