ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen: Genesis 39 : 1 – 23
De tekst is: Genesis 39 : 19 – 23

Thema: De HEERE is met Jozef en dat blijkt uit het geheim dat:

  1. Potifar Jozef in de gevangenis van de farao werpt
  2. Jozef daar opnieuw weer wandelt zoals God het wil
  3. Jozef genade vindt bij het hoofd van de gevangenis
Top