ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen Genesis 40
De tekst is
 Genesis 40

Het thema is: De Heere is met Jozef en dit geheim blijkt concreet uit:

  1. De heiliging van zijn persoon en levenswandel
  2. De verdieping van zijn geloofsafhankelijkheid
  3. De eerlijke verkondiging van Gods boodschap
  4. De letterlijke vervulling van Jozefs uitlegging
Top