ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

We lezen: Johannes 12 : 1, 9-26
De tekst is: Johannes 12 : 20-26

Het thema is: Christus getuigt dat het uur van Zijn verheerlijking gekomen is

  1. Hij herkent dit uur als Grieken Hem willen zien (20-23)
  2. Hij weet dat Hij God verheerlijkt door te sterven (24)
  3. Hij verkondigt dat deze weg ook de Zijnen geldt (25, 26)
Top
Let op: in verband met het coronavirus zijn de diensten op zondag uitsluitend online bij te wonen. Andere bijeenkomsten en activiteiten komen te vervallen. De komende tijd wordt daarnaast elke woensdag vanaf 19:30 een online bezinningsmoment gehouden.Bekijk livestream
+