dfp

Dr. P.C. Hoek

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.

Kerkdienst    :   15 oktober 2017
Tijd    :   09:30
Predikant    :   Dr. P.C. Hoek
1e collecte    :   Eredienst
2e collecte    :   MAF tbv TFC W. Jonkers
3e collecte    :   Kerkvoogdij
4e collecte    :   Evangelisatie in Kerkrade
Top