Coronarichtlijnen

Het kan zijn dat u of jij graag een samenkomst wil bezoeken in de Victorkerk. U bent van harte welkom! Wel is het van belang dat u zich van te voren aanmeldt. Dit kan via het emailadres: coordinatie@hhgapeldoorn.nl

De belangrijkste maatregelen:

 • Het maximale aantal bezoekers per dienst (inclusief kinderen) is gebaseerd op de 1,5 meter maatregel. In de Victorkerk betekent dit een maximum van 200 personen
 • Gasten dienen vooraf te reserveren via coordinatie@hhgapeldoorn.nl
 • Het advies om mondkapjes te dragen bij het verplaatsen is komen te vervallen.
 • Er vindt bij het betreden van het kerkgebouw triage plaats
 • Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren
 • Gemeentezang is volledig hervat
 • Er is weer kindercrèche 
 • Bij aankomst wordt alleen gebruik gemaakt van de hoofdingang. Alleen voor één van de ouders die kinderen naar de kindercrèche brengt is er de uitzondering dat de zij-ingang naast de pastorie gebruiken mag worden.
 • Omdat er meer bezoekers in diensten worden verwacht is het ook de bedoeling om de zitplaatsen in de zijbeuken te gebruiken. Het verzoek is om de uitgang in de linker zijbeuk te gebruiken voor degenen die daar zitten.
 • Verlaat via de zijgangpaden en uitgangen het kerkgebouw. Vermijd het lopen door het midden-gangpad.
 • Er zijn twee diensten. Om 9:30 uur en 16:30 uur (ook online te volgen)

De inhoud van de maatregelen is hieronder verder uitgewerkt:

Aanleiding

Vanaf 26 juni worden er landelijk weer versoepelingen doorgevoerd. Ook zien we dat de CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) dit heeft door vertaald naar de routekaart voor de kerken. Rekening houdend met de 1,5 meter maatregel, is het voor de Victorkerk mogelijk rond de 200 bezoekers per dienst te ontvangen en is zingen weer mogelijk.

Samenkomsten

De grootste veranderingen voor nu betreffen het aantal genodigden en bezoekers bij de (fysieke) samenkomsten op zondag, namelijk:

 • De uitnodiging voor leden blijft per wijk plaatsvinden, maar in plaats van 2 wijken worden er nu 3 wijken per dienst uitgenodigd.
 • De dubbele ochtenddienst komt te vervallen.
 • Wij verwachten dan elke dienst dat er ongeveer 180-200 bezoekers zijn, inclusief personen, die een dienst vervullen.
 • Het advies om mondkapjes te dragen bij het verplaatsen is komen te vervallen.
 • Gemeentezang wordt weer volledig hervat.
 • Bij aankomst wordt alleen gebruik gemaakt van de hoofdingang. Alleen voor één van de ouders die kinderen naar de kinderoppas brengt is de uitzondering dat de zij-ingang naast de pastorie mogen gebruiken.
 • Omdat er meer bezoekers in diensten worden verwacht is het ook de bedoeling om de zitplaatsen in de zijbeuken te gebruiken. Het verzoek is om de uitgang in de linker zijbeuk te gebruiken voor degenen die daar zitten.
 • Verlaat via de zijgangpaden en uitgangen het kerkgebouw. Vermijd het lopen door het midden-gangpad.
 • U zult dus één keer per zondag worden uitgenodigd.

Zoals vorig jaar zullen de wijken weer rouleren per maand in plaats van een vaste samenstelling.

Het schema voor de wijkverdeling voor de maanden juni t/m september is als volgt:

 • Wijk 1 A. Gerritsen
 • Wijk 2 J. Bos
 • Wijk 3 E. van Vlastuin
 • Wijk 4 J. Kloosterman
 • Wijk 5 H. Wilbrink
 • Wijk 6 K. van Rossum

 

Periode  Combinatie 1  Combinatie 2 
Juni/Juli Wijk 2, 4, 5 Wijk 1, 3, 6
Augustus Wijk 1, 3, 4 Wijk 2, 5, 6
September Wijk 3, 4, 6 Wijk 1, 2, 5
Datum  Ochtendienst  Middagdienst 
27 juni Combinatie 1 Combinatie 2
4 juli Combinatie 2 Combinatie 1
11 julil Combinatie 1 Combinatie 2
18 juli Combinatie 2 Combinatie 1
25 juli Combinatie 1 Combinatie 2
1 augustus Combinatie 2 Combinatie 1
8 augustus Combinatie 1 Combinatie 2
15 augustus Combinatie 2 Combinatie 1
22 augustus Combinatie 1 Combinatie 2
29 augustus Combinatie 2 Combinatie 1
5 september Combinatie 1 Combinatie 2
12 september Combinatie 2 Combinatie 1
19 september Combinatie 1 Combinatie 2
26 september Combinatie 2 Combinatie 1

De werkwijze voor aanmelding verandert niet: Jacco Fransen en Alfred Wielink doen de planning, via coordinatie@hhgapeldoorn.nl. U hoeft zich als gemeentelid niet per dienst aan- of af te melden, tenzij u voornemens bent de diensten (voorlopig) niet te bezoeken en dat nog niet hebt aangegeven. Gasten dienen nog steeds wel te worden aangemeld. Alle diensten worden op de gebruikelijke manier uitgezonden.

Zingen

We zijn dankbaar om te melden dat weer volledig gezongen kan worden tijdens de diensten.

Kindercrèche

Het is belangrijk dat 1 ouder het kind brengt, i.v.m. de smalle ruimtes bij de kindercrèche. Gebruik daarvoor de zij-ingang van de pastorie. Bij binnenkomst worden de namen van de kinderen genoteerd i.v.m. het bron- en contactonderzoek.  Voor de ouders die een kind op de crèche brengen is het advies om in de rechterzijbeuk van de kerk te gaan zitten

Overig

Het advies om mondkapjes te dragen bij het verplaatsen is met de nieuwe maatregelen komen te vervallen. Overige zaken (registratie, en dergelijke) blijven vooralsnog ongewijzigd.

Regeling

Hierboven zijn de wijzigingen per 26 juni vermeld. Een aantal zaken blijft ongewijzigd. Dat betekent dat nu de volgende regeling geldt:

Voor de samenkomsten gelden de volgende voorwaarden:

 • Anderhalve meter afstand
 • Gezondsheidscheck (triage)
 • Vooraf reserveren (voor de gasten)

Ontmoeting, gesprek en nabijheid zijn belangrijk. We willen daarbij in het kader van de huidige omstandigheden:

 • Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Het houden van anderhalve meter afstand is niet van toepassing voor kinderen en jongeren tot achttien jaar;
 • Mensen die ziek of verkouden zijn, dienen om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we onze werkwijze regelmatig actualiseren.

 

 

 

Plattegrond

Top