Afgelopen agendaitems

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 27 We behandelen van de catechismus Zondag 1, vraag 1 Een vraag die ertoe doet deze vraag zet de toon deze vraag zet ons klem deze vraag roept om een antwoord (Serie: Catechismus, deel 1) Handout HC […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheüs 26:36-46 Het thema is: Jezus in Gethsemane 1 de lijdende Jezus 2 de eenzame Jezus 3 de berustende Jezus (Serie: Van Gethsemane naar Golgotha, deel 1)

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 13:1-17 De tekst is Johannes 13:1 Het thema is: Onuitputtelijke liefde 1 de verwondering over Zijn liefde 2 de diepgang van Zijn liefde 3 de volheid in Zijn liefde

kand folkers

Kand. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 2 De tekst is Esther 2:1-20 Thema: De Heere schakelt alles in voor Zijn heilsplan 1. De omstandigheden zijn schakels in Zijn heilsplan 2. De gelovigen zijn schakels in Zijn heilsplan

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze biddag hopen we bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Nehemia 9 De tekst is: Nehemia 9 vers 33 Thema: Een verootmoedigend refrein U hebt… Maar wij… En toch..!

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze biddag hopen we bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 1 Koningen 3 vers 1-15 De tekst is 1 Koningen 3 vers 5b en 9a Thema: Wat vraag jij? Gods vraag Salomo’s antwoord

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Johannes 4:25-38 De tekst is: Johannes 4:34 Het thema is: Gezonden om te dienen Jezus doet Gods wil Jezus vervult Gods werk

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   10 maart 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Dr. R. van Kooten

koffieplaatje hvd

Contactmiddag

Spreker mevr. Krajenbeek. Zij houdt een lezing over het onderwerp: Jozef in de put- Jozef uit de put. Vragen naar leiding in je leven. Tijd: 14.30 tot ongeveer 17.00 uur. In het algemeen zijn deze middagen bedoeld voor de ouderen en voor hen die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Mocht u het een mooi […]

ds terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst :   03 maart 2019 Tijd :   16:30 Predikant :  Ds. G.K. Terreehorst

Kand JW  Bonenberg

Kand. J.W. Bonenberg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst :   03 maart 2019 Tijd :   09:30 Predikant :  Kand. J.W. Bonenberg

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Leviticus 23:33-44 en Nehemia 8:14-19 De tekst is: Nehemia 8:14-19 Thema: Danken op doorreis Wat God doet in het heden Wat God deed in het verleden Wat God zal doen in de toekomst

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Nehemia 8:9-13 De tekst is: Nehemia 8:11b en 13 Thema: Vreugde in God

rustreinheidregelmaat

Vrouwengesprekskring

Open ochtend: Christine Stam-van Gent over ”de drie R’s, balans in het leven van een christenvrouw”. Iedereen hartelijk welkom!

ds kloosterman

Ds. J.A. Kloosterman

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   17 februari 2019 Tijd    :   16:30 Predikant    :   Ds. J.A. Kloosterman

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Nehemia 8:1-13 De tekst is Nehemia 8:9-11 Thema: God bezoekt Zijn volk 1. Gods Woord gaat open (9) 2. Het hart wordt geraakt (10) 3. De vreugde bloeit op (11)

Schermafbeelding 2015-10-06 om 01.01.37

Club 6+

Deze ochtend hopen we weer te knutselen en een te leuk spel doen! We hopen jullie allemaal weer te zien.

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Filippenzen 1:27-2:11 De tekst is Filippenzen 1:27 Thema: Leven in het huisgezin van God 1. in gehoorzaamheid aan het Evangelie 2. in verbondenheid met Christus

Ds. D. C. de Pater

Ds. D. C. de Pater

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   10 februari 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Ds. D. C. de Pater

Schermafbeelding 2016-10-13 om 22.26.19

Contactmiddag | Stamppottenbuffet

In het algemeen zijn deze middagen bedoeld voor de ouderen en voor hen die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Mocht u het een mooi onderwerp vinden, dan bent u eveneens hartelijk welkom. De middagen vinden plaats in de Victorkerk (Jachtlaan 187)

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Nehemia 7:1-7 en 66-73 De tekst is Nehemia 7:1-5 Leven op Gods terrein 1 bewaakt 2 bewoond 3 beschreven

ds v vlastuin

Prof. Dr. W. van Vlastuin

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   03 februari 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Prof. Dr. W. van Vlastuin

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   27 januari 2019 Tijd    :   16:30 Predikant    :   Ds. A.A.F. van de Weg

ds lagendijk

Ds. S.T. Lagendijk

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   27 januari 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Ds. S.T. Lagendijk

Schermafbeelding 2017-03-13 om 19.48.46

Ds. F. van Binsbergen

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   20 januari 2019 Tijd    :   16:30 Predikant    :   Ds. F. van Binsbergen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   20 januari 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Ds. A.A.F. van de Weg Lezen: 2 Kronieken 30:1-11 Tekst: 2 Kronieken 30:8 Thema: Gods uitgestoken hand Geef! Kom! Dien!

Schermafbeelding 2015-10-06 om 01.01.37

Club 6+

Deze ochtend hopen we weer te knutselen en een te leuk spel doen! We hopen jullie allemaal weer te zien.

Gemeenteavond 16 januari 2019

Op woensdag 16 januari 2019 zal er een gemeenteavond worden gehouden. Het thema van deze avond is “Evangelisatie”. De ideeën rond evangelisatie zullen dan gepresenteerd worden en Jan Baijense zal namens de Stichting Een Boodschap voor Kerkrade een presentatie houden over zijn werk in Kerkrade. Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang om 19.45 uur. Iedereen […]

Top