Afgelopen agendaitems

ds-aaf-van-de-weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 65: 1-2 en Lukas 5: 27-32. De tekst is Lukas 5: 27b. Het thema is: Een nieuw begin De blik die ontmaskert Het woord dat bevrijdt De vreugde die volgt We zingen: Ps.   95: 1,3 Ps.   17: 3 Ps. […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 45: 1-13. De tekst is Genesis 45: 3-7. Het thema is: Christus laat Zijn heerlijk beeld schitteren in Jozef Jozef vraagt indringend naar zijn vader (45:3) Jozef overbrugt de angst van zijn broers (45:4) Jozef getuigt verwonderd van Gods […]

ds-aaf-van-de-weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Deze dienst zal in het teken staan van de viering van en dankzegging op het Heilig Avondmaal. We lezen 1 Korinthe 9: 24-27 en Titus 2:11-14. De tekst is Galaten 5:22 – de vrucht van de Geest is zelfbeheersing. Het thema is: Bezonnen leven […]

ds-aaf-van-de-weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Deze dienst zal in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen Psalm 18:33-41 en Mattheüs 11: 25-30. De tekst is Galaten 5:22 – de vrucht van de Geest is zachtmoedigheid. Het thema is: Zachtmoedigen rond de Zachtmoedige We […]

ds-aaf-van-de-weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Hebreën 10:19-25 en Hebreën 12:18-25 De tekst is Hebreën 10:25 Het thema is: Waarom zou ik (weer) naar de kerk gaan? we zijn daar in Gods tegenwoordigheid we oefenen dat we aan elkaar gegeven zijn we bedenken dat […]

ds-aaf-van-de-weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 25 De tekst is Psalm 25:14 Het thema is: Vertrouwelijk omgaan met God wat betekent het? hoe functioneert het? wat werkt het uit? We zingen: Ps.104:  1 Ps.147:  1 Ps.103:  7 Ps.139:14 Ps.  25:  6, 7 Ps.  25:  2 […]

Dr. R. van Kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 44:24 – 45:3 De tekst is Genesis 44:32 – 45:3 Het thema is: De Heere brengt door de eindtest van Jozef Zijn werk aan het licht Juda smeekt: ‘Mag ik a.u.b de plaats van Benjamin innemen?’(32, 33) […]

ds-aaf-van-de-weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.   We lezen Klaagliederen 3:21-23, Lukas 10:33-37 en Openbaringen 2:8-11 De tekst is Galaten 5:22 (kernwoord ‘trouw’) Het thema is: Gaan voor trouw Gods trouw als basis onze trouw als vrucht We zingen: Ps. 136:  1 Ps. 105:  5 Ps. […]

ds-aaf-van-de-weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 8 en Hebreën 2 De tekst is Psalm 8:5 Het thema is: Wat is de mens? Hoe groot is God! Verzuchting vanwege onze nietigheid Verwondering vanwege Gods ontferming We zingen: Ps.136:1,4 Ps.113:3,4 Ps.  75:1 Ps.105:5 Ps.134:3 Ps.  […]

ds-aaf-van-de-weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 8, Mattheüs 21:12-17 en 1 Korinthe 1:25-31 De tekst is Psalm 8:3 Het thema is: Een kwetsbaar koor van kinderen Ze verheerlijken Gods Naam Ze illustreren Gods genade Ze proclameren Gods macht We zingen: Ps.105:5 Ps.    […]

Prof. Dr. B.A. Zuiddam

Ds. B.A. Zuiddam

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Ezechiël 18: 21-32, Lukas 6: 43-49 en 1 Petrus 1:13- 2:3. Het thema is: Waarom noemt gij Hem onze Heere? (vgl. HC zondag 13) Vragen bij bevindelijk zelfonderzoek:  Is er een welmenend aanbod van genade?  Als rechtvaardiging door het geloof is, hoe kan een rechtvaardige dan toch door zijn daden verloren gaan? Als rechtvaardigen verloren gaan, is er dan afval van heiligen? Kunnen we ons bekeren en zelf een nieuw hart en geest in ons binnenste maken? We zingen: Ps.   95: 1,2  Ps.   67: 2  Ps.   26: 10  Ps. 119: 69  Ps. 149: 1,2  

ds v vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheus 11: 19-30. De tekst is Mattheus 11: 20-24. Het thema is: Hoe Jezus ons lokt Jezus verkondigt het oordeel Jezus verkondigt een verschillend oordeel Jezus verkondigt het oordeel tot bekering We zingen: Ps    95: 4, 5 […]

Dr. G.A. van den Brink

Dr. G.A. van den Brink

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 16: 19-31. De tekst is Lukas 16: 29. Het thema is “een discussie in de hel” Geliefd Bekeerd Geïnformeerd We zingen: Ps.     9: 10,18 Ps. 133: 3 Ps.   49: 3,4,6 Ps.   68: 10 Ps.   91: 5,7

Dr. G.A. van den Brink

Dr. G.A. van den Brink

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheüs 5: 38-48. De tekst is Mattheüs 5: 45b. Het thema is “Het vergezicht van God” Waarom gaat de zon op? Toch gaat de zon op Morgen gaat de zon op We zingen: Ps.   65: 6,8 Ps. 130: 2 Ps. […]

ds folkers

Ds. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 8: 1-17. De tekst is Esther 8: 1-2. Het thema is: De God van Israël is een God van volkomen verlossing  Het is volkomen Zijn werk Hij werkt in volkomen waarheid  Hij geeft een volkomen overwinning  We zingen: Ps. 105: 3 Ps.   32: 4 Ps.   30: 1, 2 en 4 Ps.   68: 16 Ps.  118: 14 Vragen voor de kinderen / jongeren: Voor welke gebeurtenissen heeft […]

Kand. G.M. Bosker

Kand. G.M. Bosker

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 9 : 1 – 17. Het thema is: De ontfermende Messias verzadigt met Zijn overvloed We zingen: Ps. 33 : 10 Ps. 119 : 24 Ps. 146 : 5 Ps. 68 : 10 Ps. 33 : 11

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheus 5: 13-16, Handelingen 9: 36-43, Galaten 6: 1-10 en Titus 3: 4-8. De tekst is Galaten 5: 22 (kernwoord ‘goedheid’) Het thema is: Een goed leven leiden Goed zijn Goed doen We zingen: Ps.  136: 1, 23, 26 Ps.    […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Exodus 34: 5-7, Kolossenzen 3:12-15 en 1 Petrus 3: 8-12. De tekst is Galaten 5: 22 (kernwoord ‘vriendelijkheid’) Het thema is: Vriendelijke christenen Gods vriendelijkheid als bron Jezus’ vriendelijkheid als voorbeeld Onze vriendelijkheid als roeping We zingen: Ps.  118: 1 Ps.  […]

Ds. J. Koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Galaten 5. Het thema is: Vrijheid We zingen: Ps. 65 : 2 Ps. 143 : 10 Gebed des Heeren: 7, 8, 9 Ps.  85 : 1 Ps. 107 : 1

ds v blijderveen

Ds. W.J.C.v.Blijderveen

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 9: 31 – 43. De tekst is Handelingen 9: 34 en 40. Het thema is: Sta op! We zingen: Ps. 75: 1 Ps. 65: 2 Ps. 33: 5, 6 Ps. 30: 3, 8 Ps. 42: 5

Prof. dr. J.W. Maris

Prof. J.W. Maris

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 110 De tekst is Mattheüs 6:10b Het thema is: ‘Uw wil geschiede…. en wij dan?’ We zingen: Ps. 91: 5 Ps.   1:1,2 Gebed des Heeren:1,4 Ps. 86:6 Ps. 131:2,3,4 Ps. 143:10

Prof. dr. J.W. Maris

Prof. J.W. Maris

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 19:1-10 Het thema is: ‘Jezus, Zacheüs en wij’ We zingen: Ps  90:9 Ps 146:1,3,4 Ps 51:2 Ps 98:1,2,4 Ps 103:3,9 Ps 138:1,3

Ds. J. Koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Hebreeën 3 : 7 – 4 : 13 De tekst is: Hebreeën 4 : 9 Het thema is: ‘Er blijft dan een rust over voor het volk van God’ We zingen: Ps. 89 : 6 Ps. 37 : […]

ds westerink

Ds. J. Westerink

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Johannes 2: 25 – 3: 10 De tekst is 1 Johannes 3: 1, 2 Het thema is: Johannes ziet Gods liefde in Gods kinderen ze worden kind van God ze blijven kind van God ze zijn eens […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.   We lezen Exodus 34:5-9 en Jakobus 5:7-12 De tekst is Galaten 5:22 Het thema is: Geduld: een zaak van lange adem het ongeduld van ons het geduld van God het karakter van Jezus We zingen: Ps.  87: 4 Ps.103: 4, 5 […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Filippenzen 4:1-9 De tekst is Galaten 5:22 Het thema is: Vrede met God, vrede van God geestelijke vrede onderlinge vrede persoonlijke vrede We zingen: Ps.  79:  7 Ps.  72:  4,  8 Ps.119:83 Ps.131:  1,  2,  3,  4 Ps.    […]

Ds. S.P. Roosendaal

Ds. S.P. Roosendaal

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 4: 31-37 en Haggaï 2: 11-24 De tekst is Haggaï 2: 20c Het thema is: ‘Gods nabijheid in zegening en zegelring’ De besmetting aangewezen De reiniging verlangd De heiliging geschonken We zingen: Ps. 86: 3 Ps. 138: […]

dfp1-450x450

Leesdienst

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 55 Het thema is: De Vorst als Getuige en Gebieder Getuige voor de volken Getuige van de waarheid Het volgen van deze Vorst en Gebieder We zingen: Ps. 85:1 Ps. 96:1,2 Ps. 119:65 Ps. 86:3,4,5 Ps. 18:15

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Petrus 3:1-12 De tekst is 1 Petrus 3:8-12 Het thema is: Wie goed doet, God ontmoet de prioriteit in de gemeente de uitwerking in de maatschappij de zegen van God We zingen: Ps.  84: 3 Ps.  11: […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 100 De tekst is Galaten 5:22 Het thema is: Als een kind zo blij de bron de kern de paradox We zingen: Ps.   62:   5 Ps. 100:   3, 4 Ps.  119:83 Ps.  105:  5 Ps.  134:  3 […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 50: 14-26. De tekst is Genesis 50: 22-26. Het thema is: De Heere verblijdt Jozef bij zijn heengaan met drie hoopgevende beloften: De belofte van een voortgaand nageslacht (vers 22, 23) De belofte van uittrekken en terugbrengen (vers 24) De belofte […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Efeze 5: 22-33 en 1 Petrus 3:1-7. De tekst is 1 Petrus 3: 7. Het thema is: Een man naar Gods hart Leeft verantwoordelijk met zijn vrouw samen Respecteert haar in haar eigenheid Geeft geestelijk leiding We zingen: […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Galaten 5:13-26 en 1 Johannes 4:7-12. De tekst is Galaten 5:22. Het thema is: De liefde leven… Liefde van God Liefde voor de ander We zingen: Ps. 116: 1, 2, 3 Ps.   31: 17 Ps. 133: 1, 2, 3 […]

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 3 en Efeze 6:10-20. We zingen: Ps.   84: 5 Ps. 119: 57 Ps.     3: 1, 2 Ps. 115: 5 Ps.   89: 8

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 3 en Efeze 6:10-20. We zingen: Ps.   84: 5 Ps. 119: 57 Ps.     3: 1, 2 Ps. 115: 5 Ps.   89: 8

Prof. Dr. B.A. Zuiddam

Prof. Dr. B.A. Zuiddam

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Deuteronomium 11:26-31, Jozua 8: 30-35 en Johannes 4:19-26. Het thema is: De zegen en de vloek, Gods spelregels voor het leven We zingen: Ps.   33: 1,2 Ps.   73: 14 Ps.   19: 4,5 Ps. 119: 1,3 Ps.   67: 1 

ds huijgen

Prof. dr. A. Huijgen

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Richteren 16: 22-31. De tekst is Richteren 16: 28. Het thema is: Nog één keer vlammen We zingen: Ps    68: 1,2 Ps. 109: 13,16 Ps.   60: 3, 7 Ps. 138: 4 Ps.   69: 14

ds huijgen

Prof. dr. A. Huijgen

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Richteren 16: 22-31. De tekst is Richteren 16: 28. Het thema is: Nog één keer vlammen We zingen: Ps    68: 1,2 Ps. 109: 13,16 Ps.   60: 3, 7 Ps. 138: 4 Ps.   69: 14

Prof. dr. J.W. Maris

Prof. dr. J.W. Maris

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Korinthe 13. De tekst is Mattheüs 6:12b. Het thema is “Gelijk ook wij vergeven…” Een gebed dat ons hart op scherp zet dat Christus ons leert dat een gebed is. We zingen: Ps   68: 10 Ps   93: 1. 4 […]

Prof. Dr. M.J. Kater

Prof. dr. M.J. Kater

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 32: 20 – 33:11. De tekst is Genesis 33:10b: ‘… want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag …’. We zingen: Ps.  95: 1, 4 Ps.  25: 3 Ps.  86: 3, 8 Ps.133: 1, 3 […]

Prof. Dr. M.J. Kater

Prof. dr. M.J. Kater

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 32: 20 – 33:11. De tekst is Genesis 33:10b: ‘… want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag …’. We zingen: Ps.  95: 1, 4 Ps.  25: 3 Ps.  86: 3, 8 Ps.133: 1, 3 […]

ds diepenbroek

Ds. D.J. Diepenbroek

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Markus 16:15-20 en 1 Korinthe 3:1-9 De tekst is Markus 16:20 Het thema is: ‘Door de wereld gaat het Woord’ Het werk van de discipelen het werk van de Heere We zingen: Psalm   77:  7 Psalm 127:  1 Psalm  […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 43:16-34 De tekst is Genesis 43:26-34 Het thema is: De HEERE geeft Jozef de wijsheid zijn broers te ontvangen Hij vraagt wellevend naar de sjalom van hun vader (26-28) Hij groet Benjamin en bidt hem Gods genade toe […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 43:16-34 De tekst is Genesis 43:26-34 Het thema is: De HEERE geeft Jozef de wijsheid zijn broers te ontvangen Hij vraagt wellevend naar de sjalom van hun vader (26-28) Hij groet Benjamin en bidt hem Gods genade toe […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze tweede Pinksterdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Galaten 5 De tekst is Galaten 5:22 Het thema is: De Pinkstervrucht Hoort bij een christelijk leven Is een geestelijk proces Vraagt volledige toewijding We zingen: Ps. 133:1 Ps.     1:1, 2 Ps. 119:3 Gebed des Heeren:2, 3 […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze tweede Pinksterdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Galaten 5 De tekst is Galaten 5:22 Het thema is: De Pinkstervrucht Hoort bij een christelijk leven Is een geestelijk proces Vraagt volledige toewijding We zingen: Ps. 133:1 Ps.     1:1, 2 Ps. 119:3 Gebed des Heeren:2, 3 […]

ds krooneman

Ds. L. Krooneman

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Handelingen 2:1-21 De tekst is: Handelingen 2:1a Het thema is: De dag van het Pinksterfeest Een bijzondere dag op de kalender De oudtestamentische achtergrond van deze dag De nieuwtestamentische vervulling van deze dag De betekenis voor ons van […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. De liturgie voor deze belijdenisdienst vindt u hier

ds v blijderveen

Ds. W.J.C. van Blijderveen

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 1 Petrus 1:1-12 De tekst is: 1 Petrus 1:3-9 Het thema is: Het leven van de hoop Verwondering over Gods barmhartigheid Vreugde te midden van de beproeving We zingen: Ps. 75: 4 Ps. 16: 3 Ps. 17: 4 Ps. […]

ds kloosterman

Ds. J.A. Kloosterman

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 16:1-15 We zingen: Ps.  74:16 Ps. 111:  3, 5 Ps. 119:17 Ps.   21:  4, 5 Ps. 138:  4 Ps.   68:16

Top