Afgelopen agendaitems

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 3:9-26 en HC zondag 2 vraag 3,4,5 Thema: In de spiegel kijken Wat die spiegel is Wie die spiegel voorhoudt Wat die spiegel beoogt  Handout HC 2 – Om uit te printen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 24:28-35 De tekst is Lukas 24:30-32 Thema: Jezus laat Zich kennen als Gastheer gebroken brood geopende ogen brandende harten

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 130 en HC zondag 1, vraag 2 De drie ingrediënten voor een gezegend leven Kennen van ellende Weten van verlossing Leven in dankbaarheid Handout HC 1 (Vervolg 2) – Om uit te printen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 24:28-35 De tekst is Lukas 24:28-29 Hoe Jezus huis en hart binnenkomt onder de schijn van het tegendeel vanwege aandrang van de Emmaüsgangers door Zelf naar binnen te gaan om er te blijven

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen:  Johannes 21:15-25 en 2 Petrus 1:10 – 21

ds diepenbroek

Ds. D.J. Diepenbroek

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Lukas 24:36-43 Het thema is: De goede Herder weidt Zijn ongelovige schapen door het tonen van Zijn handen en voeten door het eten van hun vis en honing

muziekavond-03052019

Muziekavond

We gaan o.a. vaderlandse liederen zingen met een gelegenheidskoor en -orkest Het thema is: Bevrijd!? Ontmoeting met hapje en drankje na afloop IEDEREEN WELKOM

ds krooneman

Ds. L. Krooneman

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Schriftlezing Johannes 21:1-14 Tekstlezing Johannes 21:7a Thema: Jezus is Heere Een gelovig woord Een woord van herkenning Een getuigend woord

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Lukas 24:13-27 De tekst is: Lukas 24:25-27 Prekenserie ‘De Emmaüsgangers’ (deel 2) Het thema is: Geestelijk onderwijs voor onderweg Hoe Jezus herderlijk corrigeert Hoe Jezus profetisch onderwijst

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Tweede Paasdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God We lezen Lukas 24:13-27 De tekst is Lukas 24:13-16) PREKENSERIE: De Emmausgangers (deel 1) De Goede Herder beoefent pastoraat na Pasen wanneer Hij dat doet (op die dag) waar Hij dat doet (op weg naar Emmaus) hoe Hij dat […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   21 april 2019 Tijd    :   16:30 Predikant    :   Dr. R. van Kooten

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 2 Timotheüs 2:1-13 De tekst is: 2 Timotheüs 2:8 Het thema is: Houd Jezus Christus in gedachten! waarom is het nodig? wat houdt het in? hoe breng je het in praktijk?

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Goede Vrijdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Johannes 19:1-19 De tekst is: Johannes 19:18c Het thema is: Jezus in het midden zo draagt Hij de vloek zo brengt Hij scheiding zo bewerkt Hij redding

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze Goede Vrijdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 23:33-48 en 1 Korinthe 1:17-24

27594898-een-open-bijbel-met-een-weg-en-grasveld-leidt-tot-een-kruis-

Vrouwengesprekskring

Bijbelstudie en ontmoeting, voor alle vrouwen van de gemeente. Deze ochtend besteden we ook aandacht aan het Paasfeest.

ds v blijderveen

Ds. W.J.C. van Blijderveen

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Schriftlezing: Lukas 22: 39-53. Tekst: Lukas 22: 40 en 46 Thema: Jezus leert ons bidden in de verzoeking. Jezus bidt ons voor Jezus spoort ons aan

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 53 De tekst is Jesaja 53:10 Thema: Vadervreugde Waarin? Waarom? Waartoe?

koffieplaatje hvd

Contactmiddag

Paasviering met aansluitend een broodmaaltijd. Tijd: 14.30 tot ongeveer 18.30 uur. In het algemeen zijn deze middagen bedoeld voor de ouderen en voor hen die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Mocht u het een mooi onderwerp vinden, dan bent u eveneens hartelijk welkom. De middagen vinden plaats in de Victorkerk (Jachtlaan 187)

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 8:28-39 en HC Zondag 1, antwoord 1 Een antwoord dat sprankelt Verlost door de Zoon Bewaard door de Vader Verzekerd door de Geest Handout HC 1 (Vervolg) – Om uit te printen

ds huijgen

Prof. Dr. A. Huijgen

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   07 april 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Prof. Dr. A. Huijgen

ds den butter

Ds. P. den Butter

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   31 maart 2019 Tijd    :   16:30 Predikant    :   Ds. P. den Butter

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 22:54-62 De tekst is Lukas 22:57a en 61a Het thema is: Oog in oog met Jezus Petrus kijkt weg Jezus ziet om

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 27 We behandelen van de catechismus Zondag 1, vraag 1 Een vraag die ertoe doet deze vraag zet de toon deze vraag zet ons klem deze vraag roept om een antwoord (Serie: Catechismus, deel 1) Handout HC […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheüs 26:36-46 Het thema is: Jezus in Gethsemane 1 de lijdende Jezus 2 de eenzame Jezus 3 de berustende Jezus (Serie: Van Gethsemane naar Golgotha, deel 1)

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 13:1-17 De tekst is Johannes 13:1 Het thema is: Onuitputtelijke liefde 1 de verwondering over Zijn liefde 2 de diepgang van Zijn liefde 3 de volheid in Zijn liefde

kand folkers

Kand. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 2 De tekst is Esther 2:1-20 Thema: De Heere schakelt alles in voor Zijn heilsplan 1. De omstandigheden zijn schakels in Zijn heilsplan 2. De gelovigen zijn schakels in Zijn heilsplan

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze biddag hopen we bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Nehemia 9 De tekst is: Nehemia 9 vers 33 Thema: Een verootmoedigend refrein U hebt… Maar wij… En toch..!

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze biddag hopen we bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 1 Koningen 3 vers 1-15 De tekst is 1 Koningen 3 vers 5b en 9a Thema: Wat vraag jij? Gods vraag Salomo’s antwoord

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Johannes 4:25-38 De tekst is: Johannes 4:34 Het thema is: Gezonden om te dienen Jezus doet Gods wil Jezus vervult Gods werk

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   10 maart 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Dr. R. van Kooten

koffieplaatje hvd

Contactmiddag

Spreker mevr. Krajenbeek. Zij houdt een lezing over het onderwerp: Jozef in de put- Jozef uit de put. Vragen naar leiding in je leven. Tijd: 14.30 tot ongeveer 17.00 uur. In het algemeen zijn deze middagen bedoeld voor de ouderen en voor hen die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Mocht u het een mooi […]

ds terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst :   03 maart 2019 Tijd :   16:30 Predikant :  Ds. G.K. Terreehorst

Kand JW  Bonenberg

Kand. J.W. Bonenberg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst :   03 maart 2019 Tijd :   09:30 Predikant :  Kand. J.W. Bonenberg

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Leviticus 23:33-44 en Nehemia 8:14-19 De tekst is: Nehemia 8:14-19 Thema: Danken op doorreis Wat God doet in het heden Wat God deed in het verleden Wat God zal doen in de toekomst

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Nehemia 8:9-13 De tekst is: Nehemia 8:11b en 13 Thema: Vreugde in God

Top