Afgelopen agendaitems

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 8:18-27 De tekst is Romeinen 8:23-25 Het thema is: Het zuchten van Gods kinderen Wat houdt het in? Waar wordt naar verlangd? Hoe vindt het plaats?

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Genesis 39 : 1 – 23 De tekst is: Genesis 39 : 19 – 23 Thema: De HEERE is met Jozef en dat blijkt uit het geheim dat: Potifar Jozef in de gevangenis van de farao werpt Jozef […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 5:12-21 en HC Zondag 3 Het thema is: Thema: Gods bodemprocedure Onze formatie – hoe het was Onze deformatie – hoe het werd Onze reformatie – hoe het anders wordt Handout HC 3 – Om uit te […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 8:18-27 De tekst is Romeinen 8:20-22 Het thema is: Het zuchten van de schepping intens zuchten hunkerend zuchten hoopvol zuchten

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 4 : 1 – 22

kand folkers

Kand. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 4:15 – 5:8 De tekst is Esther 5:1-8 Thema: Esther gaat vertrouwend op de Heere naar de koning Zij geeft haar leven over aan de Heere Zij gaat al tastend Gods weg Zij zal niet beschaamd worden

ds schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 7: 31-53 De tekst is Johannes 7: 37-39 Thema: De nodiging om tot Christus te komen om door Christus gezegend te worden door de Heilige Geest anderen tot zegen te zijn

ds huijgen

Prof. Dr. A. Huijgen

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Richteren 1:1 – 2:5 De tekst is Richteren 2:1-5 Het thema is “Bochim”

ds boogaard

Ds. R.C. Boogaard

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Openbaring 22:6-20 Thema: De Geest en Christus’ wederkomst Gebed van de Geest Gebed door de Geest Nodiging tot Christus

kand folkers

Kand. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 4:1-17 De tekst is Esther 4:13-16 Thema: De Heere wekt in Esther geloofsvertrouwen op Waar richt dat geloof zich op? Wat wekt dat geloof op? Wat werkt dat geloof uit?

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Tweede Pinksterdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Zacharia 4:1-10 De tekst is Zacharia 4:6 Thema: Gods werk gaat door oefening in overgave oefening in verwachten

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 14:22-31 en 16:5-15 De tekst is Johannes 14:24 en 16:13,14 Thema: Christus belooft Zijn kerk de Geest van de waarheid Als de enige Redder van en tegen de geest van de leugen Als de enige Schenker van […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 2:1-13 De tekst is Handelingen 2:2 Thema: De windstilte voorbij verrassend genadig vervullend

kand folkers

Kand. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 2:21 – 3:15 Het thema is: IN HAMAN IS DE GEEST VAN DE ANTICHRIST WERKZAAM. 1. De wraak van Haman. 2. Het plan van Haman. 3. Het uitzicht op de overwinning op Haman.

ds den butter

Ds. P. den Butter

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Koningen 10:1-10 De tekst is 1 Koningen 10:9-10 Thema: KONINGIN VAN SCHEBA BEZINGT DE LOF VAN ISRAELS KONING. 1. De God van Israëls koning. 2. Het werk van Israëls koning. 3. De dienaren van Israëls koning.

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Hemelvaartsdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Leviticus 9:22-24 en Lukas 24:50-53 De tekst is Lukas 24:50-53 Thema: Hemelvaartsdag: dag met een gouden rand Let op de zegenende handen Let op de open toegang Let op de grote blijdschap

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Lukas 24:28-35 De tekst is: Lukas 24:33-35 Thema: Leven van Zijn liefde Opstaan Ontmoeten Ondervinden

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Psalm 34 De tekst is: Psalm 34:9 Thema: Geestelijk genieten

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 3:9-26 en HC zondag 2 vraag 3,4,5 Thema: In de spiegel kijken Wat die spiegel is Wie die spiegel voorhoudt Wat die spiegel beoogt  Handout HC 2 – Om uit te printen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 24:28-35 De tekst is Lukas 24:30-32 Thema: Jezus laat Zich kennen als Gastheer gebroken brood geopende ogen brandende harten

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 130 en HC zondag 1, vraag 2 De drie ingrediënten voor een gezegend leven Kennen van ellende Weten van verlossing Leven in dankbaarheid Handout HC 1 (Vervolg 2) – Om uit te printen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 24:28-35 De tekst is Lukas 24:28-29 Hoe Jezus huis en hart binnenkomt onder de schijn van het tegendeel vanwege aandrang van de Emmaüsgangers door Zelf naar binnen te gaan om er te blijven

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen:  Johannes 21:15-25 en 2 Petrus 1:10 – 21

ds diepenbroek

Ds. D.J. Diepenbroek

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Lukas 24:36-43 Het thema is: De goede Herder weidt Zijn ongelovige schapen door het tonen van Zijn handen en voeten door het eten van hun vis en honing

muziekavond-03052019

Muziekavond

We gaan o.a. vaderlandse liederen zingen met een gelegenheidskoor en -orkest Het thema is: Bevrijd!? Ontmoeting met hapje en drankje na afloop IEDEREEN WELKOM

ds krooneman

Ds. L. Krooneman

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Schriftlezing Johannes 21:1-14 Tekstlezing Johannes 21:7a Thema: Jezus is Heere Een gelovig woord Een woord van herkenning Een getuigend woord

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Lukas 24:13-27 De tekst is: Lukas 24:25-27 Prekenserie ‘De Emmaüsgangers’ (deel 2) Het thema is: Geestelijk onderwijs voor onderweg Hoe Jezus herderlijk corrigeert Hoe Jezus profetisch onderwijst

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Tweede Paasdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God We lezen Lukas 24:13-27 De tekst is Lukas 24:13-16) PREKENSERIE: De Emmausgangers (deel 1) De Goede Herder beoefent pastoraat na Pasen wanneer Hij dat doet (op die dag) waar Hij dat doet (op weg naar Emmaus) hoe Hij dat […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   21 april 2019 Tijd    :   16:30 Predikant    :   Dr. R. van Kooten

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 2 Timotheüs 2:1-13 De tekst is: 2 Timotheüs 2:8 Het thema is: Houd Jezus Christus in gedachten! waarom is het nodig? wat houdt het in? hoe breng je het in praktijk?

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Goede Vrijdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Johannes 19:1-19 De tekst is: Johannes 19:18c Het thema is: Jezus in het midden zo draagt Hij de vloek zo brengt Hij scheiding zo bewerkt Hij redding

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze Goede Vrijdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 23:33-48 en 1 Korinthe 1:17-24

27594898-een-open-bijbel-met-een-weg-en-grasveld-leidt-tot-een-kruis-

Vrouwengesprekskring

Bijbelstudie en ontmoeting, voor alle vrouwen van de gemeente. Deze ochtend besteden we ook aandacht aan het Paasfeest.

ds v blijderveen

Ds. W.J.C. van Blijderveen

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Schriftlezing: Lukas 22: 39-53. Tekst: Lukas 22: 40 en 46 Thema: Jezus leert ons bidden in de verzoeking. Jezus bidt ons voor Jezus spoort ons aan

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 53 De tekst is Jesaja 53:10 Thema: Vadervreugde Waarin? Waarom? Waartoe?

koffieplaatje hvd

Contactmiddag

Paasviering met aansluitend een broodmaaltijd. Tijd: 14.30 tot ongeveer 18.30 uur. In het algemeen zijn deze middagen bedoeld voor de ouderen en voor hen die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Mocht u het een mooi onderwerp vinden, dan bent u eveneens hartelijk welkom. De middagen vinden plaats in de Victorkerk (Jachtlaan 187)

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 8:28-39 en HC Zondag 1, antwoord 1 Een antwoord dat sprankelt Verlost door de Zoon Bewaard door de Vader Verzekerd door de Geest Handout HC 1 (Vervolg) – Om uit te printen

ds huijgen

Prof. Dr. A. Huijgen

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   07 april 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Prof. Dr. A. Huijgen

ds den butter

Ds. P. den Butter

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   31 maart 2019 Tijd    :   16:30 Predikant    :   Ds. P. den Butter

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 22:54-62 De tekst is Lukas 22:57a en 61a Het thema is: Oog in oog met Jezus Petrus kijkt weg Jezus ziet om

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 27 We behandelen van de catechismus Zondag 1, vraag 1 Een vraag die ertoe doet deze vraag zet de toon deze vraag zet ons klem deze vraag roept om een antwoord (Serie: Catechismus, deel 1) Handout HC […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheüs 26:36-46 Het thema is: Jezus in Gethsemane 1 de lijdende Jezus 2 de eenzame Jezus 3 de berustende Jezus (Serie: Van Gethsemane naar Golgotha, deel 1)

Top