Afgelopen agendaitems

Ds. D. C. de Pater

Ds. D.C. de Pater

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Mattheüs 13:9-23 De tekst is: Mattheüs 13:18-23 Het thema is: U hoort het Woord, maar verstaat u het ook? Horen en niet verstaan Horen en zich stoten Horen en verstikt worden Horen en verstaan We zingen: Ps.   78:1, 4  […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 1 Petrus 1:1-12 De tekst is: 1 Petrus 1:6-9 Het thema is: Geloofsbeproeving De pijnlijke realiteit (6) De geestelijke zegen (7) Het heerlijke doel (8) We zingen: Ps.   66 : 4,6 Ps. 119 : 34,36 Ps.  […]

Kand. A.S. Middelkoop

Kand. A.S. Middelkoop

Op deze zondagmiddag hopen we (deels online) weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Mattheüs 15:21-28 Het thema: Jezus beproeft een Kanaänitische moeder. We zingen: Ps. 142: 1 Ps.   95: 4 Ps.   42: 1 Ps.   27: 7 Ps.   72: 10    

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Bekijk hier de liturgie We lezen: 1 Petrus 1:1-12 De tekst is: 1 Petrus 1:3-5 Het thema is: Hoopvol leven de verankering in het verleden de verwachting voor de toekomst de bescherming voor vandaag We zingen: Ps.   27:7 Ps. 116:1, 10 […]

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Job 3 De tekst is: Job 3 : 11, 12, 20 Het thema is: Waarom? Waarom? Waarom? We zingen: Ps.   89 : 19 Ps.   22 : 1 Ps.   77 : 2, 4 Ps.   72 : 7 Ps. 146 : […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Genesis 42:1-11 De tekst is: Genesis 42:5-11 Het thema is: De HEERE gaat het door de broers verborgen geheim aan het licht brengen: Jozef ervaart met verwondering dat God de droom vervult (6b) Jozef doet zich […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 32 en uit de Heidelbergse Catechismus zondag 21 (deel 3). Het thema is: Leven van Gods vergeving Belijden Vergeven Verwonderen We zingen: Ps. 135 : 2,3 Ps. 130 : 2 Ps. 103 : 1,2 Ps. 103 : 6 Ps. 130 : […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Petrus 1:1-12. De tekst is 1 Petrus 1: 1-2. Het thema is: Een nieuwe identiteit Gekend door de Vader Geheiligd door de Geest Gereinigd door de Zoon We zingen: Ps. 65 : 1,2 Ps. 32 : 3,6 […]

ds krooneman

Ds. L. Krooneman

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 12:1-19. De tekst is Handelingen 12:2-3a. Het thema is: De hand van Herodes Grijpt Petrus Doodt Jakobus We zingen: Ps. 29: 1, 6 Ps. 124: 4 Ps. 126: 1, 2 Ps. 121: 4 Ps. 3: 3

ds v klinken

Ds. W. van Klinken

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Samuel 9:1-10:16 Het thema is: De HEERE wijst Saul aan als leider over Israël Hij leidt de gebeurtenissen Hij bevestigt Sauls roeping Hij vraagt Sauls gehoorzaamheid We zingen: Ps. 40: 3 Ps. 40: 4 Ps. […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Korinthe 12:12 – 13:3 en uit de Heidelbergse Catechismus zondag 21 (vraag en antwoord 55). Het thema is: Oog voor Christus, hart voor elkaar geestelijke gemeenschap met Christus geestelijke verbondenheid aan elkaar We zingen: Ps. 122 […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 11:19-26 en 12:1-2. Het thema is: Ben ik een christen? Drie antwoorden: zichtbaar in de wereld hongerig naar het Woord verbonden met Christus We zingen: Ps. 108 : 1,2 Ps. 64 : 10 Ps. 119 […]

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Galaten 3 : 1-5 en 5 : 16-26. De tekst is Galaten 5 : 22. Het thema is “het karakter van Jezus” De Gever van de Geest De vrucht van de Geest De strijd van de […]

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Op deze zondagochtend hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Hebreeën 9:11-17. De tekst is Hebreeën 9:16-17. Het thema is “Het nieuwe testament” De maker van het testament De namen in het testament De inhoud van het testament We zingen Ps. 147 : 10 Ps. 79 : 4 […]

Prof. Dr. B.A. Zuiddam

Prof. dr. B. A. Zuiddam

We lezen: Genesis 1:1-5 en Johannes 1:1-14 We zingen: Ps. 2 : 1 Ps. 134 : 2,3 Ps. 135 : 3 Ps. 8 : 1, 2 Ps. 8 : 4, 9 Ps. 25 : 2

leeg

Leesdienst

We lezen: Handelingen 17:16-34 We zingen: Ps. 1:1 Ps. 116:1, 11 Ps. 19:4 Ps. 96:1, 2, 3 Ps. 95:3, 4 Ps. 117

ds v blijderveen

Ds. W.J.C. v. Blijderveen

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Mattheus 25: 14-30 Het thema is: Wees getrouw in de dienst van Christus De gelijkenis Moeten we onze ‘talenten’ gebruiken? Werkt het woord wat uit in mijn leven? Gaat dan heen! We zingen: Ps.   67: 1 Ps. […]

ds v blijderveen

Ds. W.J.C. v. Blijderveen

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Mattheus 25: 1-13 De tekst is eveneens: Mattheus 25: 1-13 Het thema is: Wees voorbereid op de dag van de bruiloft We zingen: Ps. 138: 1 Ps.   65:2 Ps.   45: 5. 7 Ps.   73: 12, 14 […]

ds westerink

Ds. J. Westerink

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Numeri 27:1 – 7 en Numeri 36 De tekst is: Numeri 27:6,7 Het themais: de dochters van Zelafead en het vaderlijk erfdeel het begeerde erfdeel wordt beloofd het erfgenaam-zijn wordt beleefd de beloofde erfenis wordt verkregen We […]

ds westerink

Ds. J. Westerink

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Numeri 20:22 – 29 en Hebreeën 7:22 – 8:2 De tekst is: Numeri 20:28a Het thema is: De dood van Aäron de hogepriester hij mag niet sterven als hogepriester hij hoeft niet te sterven zonder hogepriester […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 1 Petrus 2:1-10 en Heidelbergse Catechismus zondag 21 vraag 54 Het thema is: Kerk in uitvoering het fundament is gelegd het werk wordt uitgevoerd het onderhoud gaat door We zingen: Psalm 65:1,2 Psalm 48:6 Avondzang: 5,6,7 Psalm 89:1 Gebed […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Exodus 2:1-10 De tekst is Hebreeën 11:24-26 Het thema is: Eeuwig gaat voor ogenblik weigeren kiezen verwachten We zingen: Ps. 71:4,5,12 Ps. 119:7 Ps.  81:12/134:3 Ps.  17:3,4 Ps.  17:8 Ps.  72:9,11

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Exodus 1:13 – 2:3 De tekst is: Hebreeën 11:23 Het thema is: Gezegend gezinsleven waakzaamheid geborgenheid geloof We zingen: Ps. 75:1 Ps. 139:7,8 Ps. 119:37 Ps. 105:5/134:3 Ps. 115:5,6,7 Ps. 22:5 Ps. 121:1,4

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Romeinen 15:1-13 De tekst is Romeinen 15:7 Het thema is: Aanvaard elkaar! de reden de bron het doel We zingen: Ps. 93:4 Ps. 25:2 Ps. 128:1,3 Ps. 133:1,3 Ps. 86:6 Ps. 134:2/134:3 (lezen huwelijksformulier) Ps. 25:6

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 16: 5 – 15 en de Heidelbergse Catechismus zondag 20. Het thema is: Kom, Schepper Geest! Wie Hij is Wat Hij doet We zingen: Ps.   45 : 1 Ps. 119 : 3, 86 Ps. 104 : 1, 14, […]

ds kos

Ds. A. Kos

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 8: 4 – 25. Het thema is: De Geest, geloof en Simon de tovenaar Nieuwe stap Oud patroon We zingen: Ps.   62 : 1 Ps. 130 : 2 Ps. 119 : 64, 65 Ps.   17 : 4 Ps.   89 : 7 Bekijk […]

Eben-Haëzerker Apeldoorn

Online bezinningsmoment

Online bezinningsmoment, deze woensdag vanuit de Eben-Haëzerkerk (PKN) en geleid door ds. P.J. den Admirant.Vergeet niet om op de afspeelknop te klikken. Bezoek de website van de Eben-Haëzerkerk

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 8: 11 – 25. De tekst is Romeinen 8: 17. We zingen: Ps.   16 : 3 Ps.   72 : 4 Ps.   37 : 5, 6, 9 Ps    72 : 9, 10 Ps.   […]

dfp1-450x450

Ds. W. Schinkelshoek

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 4:13-31. De tekst is Handelingen 4: 24a. Het thema is: Een gebed in ootmoed De aanleiding tot dit gebed De inhoud van dit gebed De verhoring van dit gebed We zingen: Ps.   55 : 1 […]

Barnabaskerk Apeldoorn

Online bezinningsmoment

Online bezinningsmoment, deze woensdag vanuit de Barnabaskerk (CGK-C) en geleid door ds. B.A.T. Witzier.Vergeet niet om op de afspeelknop te klikken. Bezoek de website van de Barnabaskerk

ds kater_1

Prof. dr. M.J. Kater

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Efeze. 4: 17 – 32. De tekst is Efeze 4: 30. Het thema is: Bedroef de Geest niet, want dat is: Schandalig; Schadelijk. We zingen: Ps. 108 : 1 GdH.     : 2 Ps. 141 : 2, 3 Ps.   51 : 6 […]

ds kater_1

Prof. dr. M.J. Kater

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 3:12-26. De tekst is Handelingen 3: 26. Het thema is: God zendt Zijn Kind om te zegenen: Wat is Hij welgezind! Wie Hij eerst bemint. Hoe Hij ons dan vindt. We zingen: Ps.  118 : 13 […]

Victorkerk Apeldoorn

Online bezinningsmoment

Online bezinningsmoment, deze woensdag vanuit de Victorkerk en geleid door ds. A.A.F. van de Weg. Programma: 19.20 Inleidend orgelspel 19.30 Opening 19.35 Orgelspel en zang: Gebed des HEEREN: 3 en 9 19.40 Gebed 19.45 Overdenking, thema: ‘Leven bij de dag’ (n.a.v. 1 Thessalonisenzen 5:1-11) 20.05 Muzikaal moment 20.10 Gebed 20.15 Uitleidend orgelspel

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 2 Thessalonicenzen 1 en uit de Heidelbergse Catechismus zondag 19 (deel 2). Het thema is: Jezus komt terug! Gespannen verwachting Laatste ernst Diepe troost We zingen: Ps.     9 : 8, 9, 10 Ps.   67 : […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 41 : 8 – 16. De tekst is Genesis 41 : 9 – 16. Het thema is: De HEERE haalt de door Hem gelouterde Jozef uit de gevangenis  De HEERE laat Jozefs naam nú vallen bij de farao. De HEERE laat Jozef door de farao uit de put halen. De HEERE verlicht Jozef met wijsheid voor de farao. We zingen: Ps.   73 : 1 Ps. 139 : 14 Ps. 105 : 10, 11 Ps.   77 : 7 Ps.   77 : 8 […]

Ger.Gem. Apeldoorn

Online bezinningsmoment

Online bezinningsmoment, deze woensdag vanuit de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn en geleid door ds. R.A.M. Visser.Vergeet niet om op de afspeelknop te klikken. Naar de website van de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn

Ds. A.I. Kazen

Ds. A.I. Kazen

Op deze tweede Pinksterdag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 7: 44 – 8: 2. De tekst is Handelingen 7: 51 en 55. We zingen: Ps. 138 : 4 Ps.     3 : 2 Ps.   68 : 8, 10 Ps.   72 : 7 Ps.   63 […]

ds huijgen

Prof. dr. A. Huijgen

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 2: 1 – 36. De tekst is Handelingen 2: 33. Het thema is: Pinksteren leren verstaan Belofte Ontvangen Uitgestort We zingen: Ps. 118 : 12, 14 Ps.   86 : 6 Ps.   87 : 2, 3, 4, 5 Ps.   72 […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 2: 1-13, 37-47. De tekst is Handelingen 2: 3. Het thema is: In vuur en vlam Het wordt aangestoken Het werkt aanstekelijk We zingen: Ps. 118 : 11 Ps. 119 : 86 Ps.   67 : 1, 2 Gebed […]

ds folkers

Ds. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 6 : 1 – 14. De tekst is Esther 6: 12b – 14. Het thema is: De profetie van Hamans wijzen Hamans beschrijving van de gebeurtenissen De profetische interpretatie van de gebeurtenissen De vervulling van deze profetie We […]

ds folkers

Ds. D.H.J. Folkers

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 2 : 21-23 en 6 : 1-12. De tekst is Esther 6:1-12a Het thema is: De Heere verlost en eert Mordechai. Hij gebruikt daarvoor: Een slapeloze nacht De hovelingen van de koning De hoogmoed van Haman […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Hemelvaartsdag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 63 : 17 t/m Jesaja 64  : 4 en Handelingen 1 : 1 – 14. De tekst is Handelingen 1: 13 – 14. Het thema is: Een nieuw tijdperk is aangebroken In gebed verbonden Met volharding […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Efeze 1: 15 – 23, Efeze 4 : 1 – 16 en de Heidelbergse Catechismus zondag 19 (deel 1) Het thema is: Een toevoeging van het allerhoogste belang Deze toevoeging onderstreept Zijn majesteit Deze toevoeging onderstreept […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Korinthe 15: 50 – 58 De tekst is 1 Korinthe 15: 58. Het thema is: Paulus’ Paasappel Wie je door Gods genade mag zijn Wat je in Gods kracht mag doen Waarom Gods belofte bemoedigt […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 14 : 1-6 en 15-17 en de Heidelbergse Catechismus zondag 18 (deel 2). Het thema is: Het Evangelie van Hemelvaart Hij is mijn Voorspraak Hij haalt mij eens thuis Hij geeft Zijn Geest We zingen: […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Korinthe 15: 50 – 58. De tekst is 1 Korinthe 15: 51 – 52. Het thema is: Een hoopvolle toekomst Wat vindt er plaats? Hoe vindt het plaats? Wanneer vindt het plaats? We zingen: Ps.  […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 24: 36 – 53 en de Heidelbergse Catechismus zondag 18 (deel 1). Het thema is: Gods zorg is van het hoogste niveau Ons ten goede Alle dagen We zingen: Ps.   46 : 1, 2 Ps.  […]

ds v vlastuin

Prof. dr. W. van Vlastuin

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 2 Timotheus 2: 1 – 19. De tekst is 2 Timotheus 2: 8. Het thema is: De rijke troost van de opgewekte Christus We zingen: Ps.  147 : 1, 2 Ps.  119 : 72 Ps.   68 […]

Top
U bent van harte welkom in onze samenkomsten! Meldt u zich hiervoor aan via coordinatie@hhgapeldoorn.nlPraktische richtlijnen
+