Afgelopen agendaitems

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 10:1-17 en Heidelbergse Catechismus zondag 7 Thema: Het geloof: van levensbelang Waarom is het nodig? (20) Waaruit bestaat het? (21) Wat houdt het in? (22) Handout HC 7 – Om uit te printen

ds v vlastuin

Prof. Dr. W. van Vlastuin

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   10 november 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Prof. Dr. W. van Vlastuin We lezen: 2 Samuël 16:1-14

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze dankdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Nehemia 12:27-43 De tekst is: Nehemia 12:43 Het thema is: Met recht Dankdag! als wonder vanwege het verleden als zegen in het heden als bemoediging voor de toekomst

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze dankdagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 2 Koningen 7:1-9 De tekst is: 2 Koningen 7:1 Het thema is: Een goed bericht!

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Hebreeën 2:14-18 en 4:14-16 Heidelbergse Catechismus Zondag 6 Het thema is: Profielschets van de Middelaar Hij is Mens en God Hij heet Jezus Hij laat Zich kennen door Gods Woord Handout HC 6 – Om uit te printen

leeg

Ds. H. Polinder

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Genesis 5:18-32 Hebreeën 11:5-6 Judas:14-15 Het thema is: Henoch wandelt met God Dat is het geheim van zijn leven Dat is te zien in zijn leven Dat bepaalt het einde van zijn leven

ds kloosterman

Ds. J.A. Kloosterman

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 126 Het thema is: ‘Het is er en het is er nog niet’ Vreugde over Gods grote dingen Gebed om Gods volle oogst

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 3:9-26 De tekst is Romeinen 3:24 midden, ‘… om niet …’ Het thema is: Het Evangelie in twee woorden Wat zegt dit over mij?  Wat zegt dit over God?  Wat zegt dit over het Evangelie? 

Schermafbeelding 2016-03-02 om 00.13.53

Ds. G.A. van den Brink

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Timotheüs 6:1-12 De tekst is 1 Timotheüs 6:10 en 12a Het thema is: “Afdwalen van het geloof” Wat er kan gebeuren Hoe zoiets kan gebeuren Hoe dit wordt voorkomen

Schermafbeelding 2016-03-02 om 00.13.53

Ds. G.A. van den Brink

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Openbaringen 3:14-22 De tekst is Openbaringen 3:20 Het thema is: “De klop op de deur” Wat Jezus verlangt Wat Jezus doet Wat Jezus vraagt

Bijbelkring

Op woensdag 25 september start de Bijbelkring weer. We hopen dit jaar samen stil te staan bij de eerste brief van de apostel Johannes. Een brief waar de liefde van God centraal staat en die vol is van praktische lessen voor het leven van het geloof. We starten op de gebruikelijke tijd om 19:45.

ds westerink

Ds. J. Westerink

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Numeri 21:1-9 en Johannes 3:13-18 De tekst is Numeri 21:4-9 en Johannes 3:14 en 15 Het thema is: De koperen slang in de woestijn als een type van Christus Zo is Hij noodzakelijk Zo wordt Hij gegeven Zo […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Nehemia 7:1-4 en 11:1-2 De tekst is Nehemia 11:2 Het thema is: Wonen in Gods stad Onze bezwaren Gods zegen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 19:1-10 De tekst is Lukas 19:8-10 Het thema is: Hoe genade een mensenleven verandert ten opzichte van God ten opzichte van jezelf ten opzichte van de ander

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 19:1-10 De tekst is Lukas 19:5b Het thema is: Een geestelijk onderhoud met Jezus

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Nehemia 9 vers 38 – Nehemia 10 vers 39 De tekst is Nehemia 10 vers 39b Het thema is: Een dag van verbondsvernieuwing Waar komt het vandaan? Wat houdt het in?

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 19:1-10 Het thema is: Een verrassende ontmoeting met Jezus uit belangstelling gezocht door genade gevonden

ds kater

Dr. M.J. Kater

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 39

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheüs 5:1-16 De tekst is Mattheüs 5:13-15 Christen-zijn vandaag Wat Jezus bedoelt Waar Jezus voor waarschuwt

Ds. J.C. den Toom

Ds. J.C. den Toom

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 2 Koningen 20:1-11 en Jesaja 38:9-22 Het thema is: Hizkia’s gebed verhoord Heilzame bitterheid Liefdevolle ontferming Algehele vergeving.

Ds. H. Buitink

Ds. H. Buitink

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 43 De tekst is Psalm  43:3 en 4 Thema: Licht gevraagd! 1. Bron van het licht 2. Bedelen om licht 3. Behoud in het Licht

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Hebreeën 10:1-18 en Heidelbergse Catechismus zondag 5 Het thema is: Wie gaat er betalen? Er moet betaald worden Onze betaalmiddelen zijn ontoereikend De Middelaar kan betalen Handout HC 5 – Om uit te printen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 46 De tekst is Jesaja 46:3-4 Het thema is: Dragen of gedragen worden? contrastrijke achtergrond beloftevolle aansporing

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 40 De tekst is Genesis 40 Het thema is: De Heere is met Jozef en dit geheim blijkt concreet uit: De heiliging van zijn persoon en levenswandel De verdieping van zijn geloofsafhankelijkheid De eerlijke verkondiging van Gods boodschap De letterlijke […]

kand folkers

Kand. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 5:1-14 De tekst is: Esther 5:9-14 Thema: Haman’s hart, dat is: Een hart met een afgod Een hart zonder voldoening Een hart zonder evangelie

Ds. H. Verheul

Ds. H. Verheul

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Openbaringen 21:9-14 Het thema is: het nieuwe Jeruzalem Kerkdienst    :   25 augustus 2019 Tijd    :   16:30 Predikant    :   Ds. H. Verheul

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Romeinen 1:16-32 Kerkdienst    :   25 augustus 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Ds. J. Koppelaar

leeg

Predikant onbekend

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   18 augustus 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Predikant onbekend

leeg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 3:23-28 en 5:6-11 en Heidelbergse Catechismus zondag 4 Het thema is: In God is geen onrecht Gods eis is goed (9) Gods toorn is terecht (10) Gods straf is rechtvaardig (11) Handout HC 4 – Om uit […]

leeg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 8:18-27 De tekst is Romeinen 8:26-27 Het thema is: Het zuchten van de Geest vanwege onze behoefte aan hulp vanuit Gods bereidheid tot hulp

leeg

Ds. H.M. Mulder (CGK Heerde)

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Efeze 5:1-20 Het kernvers is Efeze 5:14 Thema: Geen dodenslaap, maar levenswandel Wandel waardig de roeping (4:1) Wandel niet als de heidenen (4:17) Wandel in de liefde (5:2) Wandel in het licht (5: 8) Wandel met wijsheid (5:15)

leeg

Leesdienst

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Mattheüs 7:13-29 Het thema is: Van twee-en één 2 bestemmingen 2 belemmeringen 1 oproep: ga in!

leeg

Ds. G.J. Capellen (Damwoude)

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 6 Het thema is: Gods heiligheid karakteriseert de roeping van Jesaja Gods heiligheid veroordeelt Jesaja Gods heiligheid verzoent Jesaja Gods heiligheid vernieuwt Jesaja

leeg

Ds. G.J. Capellen (Damwoude)

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 2 Korinthe 5:11-21 Het thema is: De verzoening verkondigt De Gever ervan De gezanten waardoor De wijze waarop

ds westerink

Ds. J. Westerink

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 16:16-26 De tekst is Handelingen 16:15 Thema: God loven in de gevangenis Overwinning voor Christus Vreugde voor de zangers Boodschap voor de hoorders

Top