Afgelopen agendaitems

Ds. A.I. Kazen

ds. A. I. Kazen

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 40:12-31 De tekst is Jesaja 40:31

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Exodus 25:1-22 De tekst is Exodus 25:8 en 22 Het thema is: God in ons midden Hij wil onder zondaren wonen Hij wil zondaren ontmoeten Hij wil tot zondaren spreken

ds krooneman

Ds. L. Krooneman

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Psalm 84 De tekst is: Psalm 84:4 Het thema is: Verlangen Hoezo? Waarnaar? Hoe dan? En dan?

ds v kooten

dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Genesis 41:1-24 De tekst is: Genesis 41:1-8 en 17-24 Het thema is: De HEERE brengt door een enkele droom farao in grote nood, dit raakt: De persoon van de dromer De plaats van de dromen De uitleggers van […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze nieuwjaarsdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 90 De tekst is Psalm 90:16-17 Het thema is: Met gevouwen handen het nieuwe jaar in biddend om zicht op Gods werk biddend om bevestiging van ons werk

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze oudejaarsdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God We lezen Psalm 90 De tekst is Psalm 90:12 Het thema is: Heilige telkunst In ons kwetsbare bestaan Met gevouwen handen Om een wijs hart

ds boogaard

Ds. R.C. Boogaard

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Lukas 2:22-35 Kerkdienst    :   29 december 2019 Tijd    :   16:30 Predikant    :   Ds. R.C. Boogaard

ds v klinken

Ds. W. van Klinken

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Johannes 1:1-18 De tekst is: Johannes 1:18 Het thema is: Jezus heeft ons God verklaard God kun je niet zien Jezus maakt God zichtbaar  

ds dubbeldam

Ds. B.A. Dubbeldam

Op deze eerste kerstdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Numeri 21:4-9 en Johannes 3:14-21

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze eerste kerstdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 2:1-11 De tekst is Lukas 2:7b Het thema is: Is er plaats voor Jezus? Bij mij geen plaats voor Hem Bij Hem toch plaats voor mij

kerstavond

Kerstzangavond

Op 24 december om 19:30 uur is er een Kerstzangavond in de Victorkerk aan de Jachtlaan 187 in Apeldoorn. Het is een avond met veel samenzang van bekende kerstliederen. Er is een samengesteld koor en een orkest. De voorganger van de Victorkerk, ds. A.A.F. van de Weg, zal tijdens het bezinningsmoment stilstaan bij het thema ‘Ongewoon gewoon’. Een afwisselend en […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen  Filippenzen 4:1-9 De tekst is Filippenzen 4:4 Het thema is: Vrolijk Kerstfeest! Het appel Het geheim Het gevolg

leeg

Prof. dr. J.W. Maris

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheüs 1:1-11 De tekst is uit Mattheüs 1:3,5,6b Het thema is: ‘Wat Jezus met Zich meedraagt’

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. THEMA: JEZUS ROEPT ISRAEL VOOR DE LAATSTE KEER MET LUIDE STEM De laatste roep van Jezus voor het kruis Jezus’ roep komt van God de Vader Zelf Jezus roept als en tot het eeuwige Licht Jezus roept vanwege de eeuwige […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Filippenzen 3 De tekst is Filippenzen 3:20 Het thema is: Adventsleven Leven in contrast Leven in verwachting

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 1:26-38 en Efeze 1:3-14

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Fillipenzen 2:1-11 De tekst is Fillipenzen 2:5-8 Het thema is : De weg omlaag is de weg omhoog Dienende liefde Dagelijkse navolging

leeg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 6:37-59 De tekst is Johannes 6:51 Het thema is: Jezus is het Levende Brood brood uit de hemel brood om te eten brood voor de wereld

leeg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 6:26-37 De tekst is Johannes 6:35) Het thema is: Jezus is het Levende Brood Wat het betekent Voor wie het is Wat het uitwerkt

JV 12+

leeg

Ds. F. van Binsbergen

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 3: 1-21 Het thema is: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

leeg

Kand. A.S. Middelkoop

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 117 en Romeinen 15:1-13   Het thema is: Kennis van God doet uitbreken in lofzeggende dienst

Gemeenteavond

Op woensdag 20 november 2019 zal er weer een gemeenteavond gehouden worden. Op deze avond zullen de kerkvoogdij en diaconie de jaarcijfers publiceren. Voorafgaand aan deze avond is er een ambtsdragerverkiezing; aanvang 19.30 u.  

leeg

Ds. R. van de Kamp

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Let op: Afwijkende begintijd: 16:00 uur. We lezen:  Psalm 114 De tekst is: Psalm 114:1,2 Het thema is: Een volk apart gezet Over welk volk gaat het hier Wat er met dat volk gebeurt Welke grote gevolgen dat heeft

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Nehemia 13 De tekst is Nehemia 13:31b Het thema is: Gevouwen handen in een gebroken werkelijkheid Inzicht in het ongeestelijke klimaat Zorg voor het geestelijk welzijn

JV 12+

Top