Afgelopen agendaitems

ds vd weg

Online dienst – Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 1:1-18 en 1 Petrus 1:13-20 en Heidelbergse Catechismus zondag 13. Het thema is: Hoe heerlijk is Uw Naam! 1. Jezus is als enig Kind onze oudste Broeder 2. Jezus is als Heere onze Eigenaar We zingen: Ps. 100 : 2, […]

ds v vlastuin

Online dienst – Prof. dr. W. van Vlastuin

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheus 26: 31 – 46. We zingen: Ps. 22: 3, 6 Ps. 51: 5 Ps. 38: 3, 4, 6 Ps. 52: 7 Ps. 126: 3 Bekijk livestream

Schermafbeelding 2020-03-14 om 11.03.37

Online bezinningsmoment

Online bezinningsmoment, deze week op woensdag vanuit de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn Vergeet niet om op de afspeelknop te klikken. Naar de website van de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn

ds koppelaar

Online dienst – Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Mattheüs 27 : 11 – 26 De tekst is: Mattheüs 27 : 18 ‘Want hij wist dat zij Hem uit afgunst overgeleverd hadden.’ We zingen: Ps.117 Ps. 37 : 3 Ps. 37 : 4 Ps. […]

ds vd weg

Online dienst – Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Exodus 25:23-30 en Leviticus 24:1-9 De tekst is Exodus 25:30 Het thema is: Gods zorg voor elke dag in het geloof beleden in het leven aangevochten in Christus vervuld We zingen: Ps. 27 : 7 […]

Bijbelkring

Op woensdag 25 september start de Bijbelkring weer. We hopen dit jaar samen stil te staan bij de eerste brief van de apostel Johannes. Een brief waar de liefde van God centraal staat en die vol is van praktische lessen voor het leven van het geloof. We starten op de gebruikelijke tijd om 19:45.

ds vd weg

Online dienst – Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 1 Petrus 2 en Heidelbergse Catechismus zondag 12 (deel 2) Het thema is: Het drievoudige ambt van de christen Als profeet Zijn Naam belijden Als priester jezelf wijden Als koning tegen de vijand strijden We […]

ds vd weg

Online dienst – Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Exodus 30:1-10,34-38 De tekst is Exodus 30:1-10 Het thema is: Bidden in crisistijd God verlangt naar onze gebeden God verhoort onze gebeden God verheugt Zich in onze gebeden We zingen: Ps. 62:1,5 Ps. 141:1,2 Ps. 4:3,4 Ps. 116:1,10 […]

Schermafbeelding 2020-03-14 om 11.03.37

Online bezinningsmoment

Muzikaal intermezzo: Gezang 180: 1 Beveel gerust uw wegen, al wat u ‘t harte deert, der trouwe hoed’ en zegen van Hem, die ‘t al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden, waarlangs uw voet kan gaan. 2 De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij […]

leeg

Online dienst – Ds. G.A. v.d. Brink

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Timotheüs 2:1-7 De tekst is 1 Timotheüs 2:1-4 We zingen: – Gebed des Heeren:3,4 – Ps. 90:9 – Ps. 119:32,45 – Ps. 33:6,11 – Ps. 145:3 Bekijk livestream

leeg

Online dienst – Ds. G.A. v.d. Brink

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 23:26-43 De tekst is Lukas 23:39 We zingen: – Ps. 103:2,5 – Ps. 130:1,2 – Ps. 25:3,8 – Ps. 32:1,5 – Ps. 73:14 Bekijk livestream

Kand. A.S. Middelkoop

Kand. A.S. Middelkoop

Op deze biddagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 11:1-13 Het thema is: Jezus leert ons bidden

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 4:14-32 en Heidelbergse Catechismus zondag 12 (deel 1) Het thema is: Het drievoudige ambt van Christus Christus is de hoogste Profeet Christus is de unieke Priester Christus is de eeuwige Koning Handout HC 12 – Om uit […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Markus 10:13-16 Het thema is: Welkom bij de Heiland! Handen die leiden Handen die weren Handen die zegenen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Mattheus 1:18-25 en Heidelbergse Catechismus zondag 11. Het thema is: Wát een Naam: Jezus! een inhoudsvolle Naam een exclusieve Naam Handout HC 11 – Om uit te printen

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Johannes 12 : 1, 9-26 De tekst is: Johannes 12 : 20-26 Het thema is: Christus getuigt dat het uur van Zijn verheerlijking gekomen is Hij herkent dit uur als Grieken Hem willen zien (20-23) Hij weet dat Hij God verheerlijkt […]

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Johannes 11:47 – 12:11 De tekst is: Johannes 12:7

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Exodus 25:31-40, 27:20-21 en 37:17-24 De tekst is: Exodus 25:31-40 Het thema is: Gods geschenk van de gouden kandelaar Licht over het werk van Christus Licht over het werk van de Geest

Gemeenteavond

Op deze gemeente (informatie) avond zal ds. Van de Weg iets zeggen over zijn reis naar India. Verder zal de diaconie een spreker uitnodigen die een en ander omtrent het project  Schuldhulpmaatje vertelt en zal de evangelisatiecommissie informatie delen.

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Tevens is er voortzetting en nabetrachting van het Heilig Avondmaal. We lezen: Exodus 30:17-21, 38:8, 40:30-32 en Hebreeën 10:19-22 De tekst is: Exodus 30:17-21 Het thema is: Leven bij het wasvat De verbinding met het altaar De vernieuwing door het […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God en het Heilig Avondmaal te vieren. We lezen: Exodus 27:1-6 en 29:38-46 De tekst is: Exodus 27:1-2 Het thema is: Cirkelen rond het altaar

Bijbelkring

Op woensdag 25 september start de Bijbelkring weer. We hopen dit jaar samen stil te staan bij de eerste brief van de apostel Johannes. Een brief waar de liefde van God centraal staat en die vol is van praktische lessen voor het leven van het geloof. We starten op de gebruikelijke tijd om 19:45.

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Romeinen 8:28-39 en Heidelbergse Catechismus zondag 10. Het thema is: De troost van Gods Vaderlijke voorzienigheid De aard van Gods leiding De worsteling vanwege Gods leiding De troost in Gods leiding Handout HC 10 – Om uit te printen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We starten de serie over de tabernakel. De komende weken ‘wandelen’ we via de voorhof de tent der ontmoeting binnen. We hopen met elkaar de lijnen naar Christus te ontdekken en in verwondering samen te komen. We lezen: Exodus 27:9-19 De […]

Top
Let op: in verband met het coronavirus zijn de diensten op zondag uitsluitend online bij te wonen. Andere bijeenkomsten en activiteiten komen te vervallen. De komende tijd wordt daarnaast elke woensdag vanaf 19:30 een online bezinningsmoment gehouden.Bekijk livestream
+