Afgelopen agendaitems

Ds. J.C. den Toom

Ds. J.C. den Toom

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 2 Koningen 20:1-11 en Jesaja 38:9-22 Het thema is: Hizkia’s gebed verhoord Heilzame bitterheid Liefdevolle ontferming Algehele vergeving.

Ds. H. Buitink

Ds. H. Buitink

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 43 De tekst is Psalm  43:3 en 4 Thema: Licht gevraagd! 1. Bron van het licht 2. Bedelen om licht 3. Behoud in het Licht

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Hebreeën 10:1-18 en Heidelbergse Catechismus zondag 5 Het thema is: Wie gaat er betalen? Er moet betaald worden Onze betaalmiddelen zijn ontoereikend De Middelaar kan betalen Handout HC 5 – Om uit te printen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 46 De tekst is Jesaja 46:3-4 Het thema is: Dragen of gedragen worden? contrastrijke achtergrond beloftevolle aansporing

leeg

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 40 De tekst is Genesis 40 Het thema is: De Heere is met Jozef en dit geheim blijkt concreet uit: De heiliging van zijn persoon en levenswandel De verdieping van zijn geloofsafhankelijkheid De eerlijke verkondiging van Gods boodschap De letterlijke […]

leeg

Kand. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 5:1-14 De tekst is: Esther 5:9-14 Thema: Haman’s hart, dat is: Een hart met een afgod Een hart zonder voldoening Een hart zonder evangelie

leeg

Ds. H. Verheul

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Openbaringen 21:9-14 Het thema is: het nieuwe Jeruzalem Kerkdienst    :   25 augustus 2019 Tijd    :   16:30 Predikant    :   Ds. H. Verheul

leeg

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Romeinen 1:16-32 Kerkdienst    :   25 augustus 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Ds. J. Koppelaar

leeg

Predikant onbekend

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   18 augustus 2019 Tijd    :   09:30 Predikant    :   Predikant onbekend

leeg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 3:23-28 en 5:6-11 en Heidelbergse Catechismus zondag 4 Het thema is: In God is geen onrecht Gods eis is goed (9) Gods toorn is terecht (10) Gods straf is rechtvaardig (11) Handout HC 4 – Om uit […]

leeg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 8:18-27 De tekst is Romeinen 8:26-27 Het thema is: Het zuchten van de Geest vanwege onze behoefte aan hulp vanuit Gods bereidheid tot hulp

leeg

Ds. H.M. Mulder (CGK Heerde)

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Efeze 5:1-20 Het kernvers is Efeze 5:14 Thema: Geen dodenslaap, maar levenswandel Wandel waardig de roeping (4:1) Wandel niet als de heidenen (4:17) Wandel in de liefde (5:2) Wandel in het licht (5: 8) Wandel met wijsheid (5:15)

leeg

Leesdienst

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Mattheüs 7:13-29 Het thema is: Van twee-en één 2 bestemmingen 2 belemmeringen 1 oproep: ga in!

leeg

Ds. G.J. Capellen (Damwoude)

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 6 Het thema is: Gods heiligheid karakteriseert de roeping van Jesaja Gods heiligheid veroordeelt Jesaja Gods heiligheid verzoent Jesaja Gods heiligheid vernieuwt Jesaja

leeg

Ds. G.J. Capellen (Damwoude)

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 2 Korinthe 5:11-21 Het thema is: De verzoening verkondigt De Gever ervan De gezanten waardoor De wijze waarop

ds westerink

Ds. J. Westerink

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 16:16-26 De tekst is Handelingen 16:15 Thema: God loven in de gevangenis Overwinning voor Christus Vreugde voor de zangers Boodschap voor de hoorders

ds westerink

Ds. J. Westerink

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 2 Timotheus 4:1-18 De tekst is 2 Timotheus 4:10a Thema: de gevaarlijke reis van Demas Waar kwam hij vandaan Waar ging hij naar toe Waar kwam hij terecht

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 8:18-27 De tekst is Romeinen 8:23-25 Het thema is: Het zuchten van Gods kinderen Wat houdt het in? Waar wordt naar verlangd? Hoe vindt het plaats?

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Genesis 39 : 1 – 23 De tekst is: Genesis 39 : 19 – 23 Thema: De HEERE is met Jozef en dat blijkt uit het geheim dat: Potifar Jozef in de gevangenis van de farao werpt Jozef […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 5:12-21 en HC Zondag 3 Het thema is: Thema: Gods bodemprocedure Onze formatie – hoe het was Onze deformatie – hoe het werd Onze reformatie – hoe het anders wordt Handout HC 3 – Om uit te […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 8:18-27 De tekst is Romeinen 8:20-22 Het thema is: Het zuchten van de schepping intens zuchten hunkerend zuchten hoopvol zuchten

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 4 : 1 – 22

kand folkers

Kand. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 4:15 – 5:8 De tekst is Esther 5:1-8 Thema: Esther gaat vertrouwend op de Heere naar de koning Zij geeft haar leven over aan de Heere Zij gaat al tastend Gods weg Zij zal niet beschaamd worden

ds schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 7: 31-53 De tekst is Johannes 7: 37-39 Thema: De nodiging om tot Christus te komen om door Christus gezegend te worden door de Heilige Geest anderen tot zegen te zijn

ds huijgen

Prof. Dr. A. Huijgen

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Richteren 1:1 – 2:5 De tekst is Richteren 2:1-5 Het thema is “Bochim”

ds boogaard

Ds. R.C. Boogaard

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Openbaring 22:6-20 Thema: De Geest en Christus’ wederkomst Gebed van de Geest Gebed door de Geest Nodiging tot Christus

kand folkers

Kand. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 4:1-17 De tekst is Esther 4:13-16 Thema: De Heere wekt in Esther geloofsvertrouwen op Waar richt dat geloof zich op? Wat wekt dat geloof op? Wat werkt dat geloof uit?

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Tweede Pinksterdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Zacharia 4:1-10 De tekst is Zacharia 4:6 Thema: Gods werk gaat door oefening in overgave oefening in verwachten

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 14:22-31 en 16:5-15 De tekst is Johannes 14:24 en 16:13,14 Thema: Christus belooft Zijn kerk de Geest van de waarheid Als de enige Redder van en tegen de geest van de leugen Als de enige Schenker van […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 2:1-13 De tekst is Handelingen 2:2 Thema: De windstilte voorbij verrassend genadig vervullend

kand folkers

Kand. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 2:21 – 3:15 Het thema is: IN HAMAN IS DE GEEST VAN DE ANTICHRIST WERKZAAM. 1. De wraak van Haman. 2. Het plan van Haman. 3. Het uitzicht op de overwinning op Haman.

ds den butter

Ds. P. den Butter

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Koningen 10:1-10 De tekst is 1 Koningen 10:9-10 Thema: KONINGIN VAN SCHEBA BEZINGT DE LOF VAN ISRAELS KONING. 1. De God van Israëls koning. 2. Het werk van Israëls koning. 3. De dienaren van Israëls koning.

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Hemelvaartsdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Leviticus 9:22-24 en Lukas 24:50-53 De tekst is Lukas 24:50-53 Thema: Hemelvaartsdag: dag met een gouden rand Let op de zegenende handen Let op de open toegang Let op de grote blijdschap

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Lukas 24:28-35 De tekst is: Lukas 24:33-35 Thema: Leven van Zijn liefde Opstaan Ontmoeten Ondervinden

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Psalm 34 De tekst is: Psalm 34:9 Thema: Geestelijk genieten

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 3:9-26 en HC zondag 2 vraag 3,4,5 Thema: In de spiegel kijken Wat die spiegel is Wie die spiegel voorhoudt Wat die spiegel beoogt  Handout HC 2 – Om uit te printen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 24:28-35 De tekst is Lukas 24:30-32 Thema: Jezus laat Zich kennen als Gastheer gebroken brood geopende ogen brandende harten

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 130 en HC zondag 1, vraag 2 De drie ingrediënten voor een gezegend leven Kennen van ellende Weten van verlossing Leven in dankbaarheid Handout HC 1 (Vervolg 2) – Om uit te printen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 24:28-35 De tekst is Lukas 24:28-29 Hoe Jezus huis en hart binnenkomt onder de schijn van het tegendeel vanwege aandrang van de Emmaüsgangers door Zelf naar binnen te gaan om er te blijven

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen:  Johannes 21:15-25 en 2 Petrus 1:10 – 21

ds diepenbroek

Ds. D.J. Diepenbroek

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Lukas 24:36-43 Het thema is: De goede Herder weidt Zijn ongelovige schapen door het tonen van Zijn handen en voeten door het eten van hun vis en honing

muziekavond-03052019

Muziekavond

We gaan o.a. vaderlandse liederen zingen met een gelegenheidskoor en -orkest Het thema is: Bevrijd!? Ontmoeting met hapje en drankje na afloop IEDEREEN WELKOM

ds krooneman

Ds. L. Krooneman

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Schriftlezing Johannes 21:1-14 Tekstlezing Johannes 21:7a Thema: Jezus is Heere Een gelovig woord Een woord van herkenning Een getuigend woord

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Lukas 24:13-27 De tekst is: Lukas 24:25-27 Prekenserie ‘De Emmaüsgangers’ (deel 2) Het thema is: Geestelijk onderwijs voor onderweg Hoe Jezus herderlijk corrigeert Hoe Jezus profetisch onderwijst

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Tweede Paasdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God We lezen Lukas 24:13-27 De tekst is Lukas 24:13-16) PREKENSERIE: De Emmausgangers (deel 1) De Goede Herder beoefent pastoraat na Pasen wanneer Hij dat doet (op die dag) waar Hij dat doet (op weg naar Emmaus) hoe Hij dat […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Kerkdienst    :   21 april 2019 Tijd    :   16:30 Predikant    :   Dr. R. van Kooten

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 2 Timotheüs 2:1-13 De tekst is: 2 Timotheüs 2:8 Het thema is: Houd Jezus Christus in gedachten! waarom is het nodig? wat houdt het in? hoe breng je het in praktijk?

Top