Afgelopen agendaitems

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God.   We lezen Exodus 34:5-9 en Jakobus 5:7-12 De tekst is Galaten 5:22 Het thema is: Geduld: een zaak van lange adem het ongeduld van ons het geduld van God het karakter van Jezus We zingen: Ps.  87: 4 Ps.103: 4, 5 […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Filippenzen 4:1-9 De tekst is Galaten 5:22 Het thema is: Vrede met God, vrede van God geestelijke vrede onderlinge vrede persoonlijke vrede We zingen: Ps.  79:  7 Ps.  72:  4,  8 Ps.119:83 Ps.131:  1,  2,  3,  4 Ps.    […]

Ds. S.P. Roosendaal

Ds. S.P. Roosendaal

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 4: 31-37 en Haggaï 2: 11-24 De tekst is Haggaï 2: 20c Het thema is: ‘Gods nabijheid in zegening en zegelring’ De besmetting aangewezen De reiniging verlangd De heiliging geschonken We zingen: Ps. 86: 3 Ps. 138: […]

dfp1-450x450

Leesdienst

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 55 Het thema is: De Vorst als Getuige en Gebieder Getuige voor de volken Getuige van de waarheid Het volgen van deze Vorst en Gebieder We zingen: Ps. 85:1 Ps. 96:1,2 Ps. 119:65 Ps. 86:3,4,5 Ps. 18:15

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Petrus 3:1-12 De tekst is 1 Petrus 3:8-12 Het thema is: Wie goed doet, God ontmoet de prioriteit in de gemeente de uitwerking in de maatschappij de zegen van God We zingen: Ps.  84: 3 Ps.  11: […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 100 De tekst is Galaten 5:22 Het thema is: Als een kind zo blij de bron de kern de paradox We zingen: Ps.   62:   5 Ps. 100:   3, 4 Ps.  119:83 Ps.  105:  5 Ps.  134:  3 […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 50: 14-26. De tekst is Genesis 50: 22-26. Het thema is: De Heere verblijdt Jozef bij zijn heengaan met drie hoopgevende beloften: De belofte van een voortgaand nageslacht (vers 22, 23) De belofte van uittrekken en terugbrengen (vers 24) De belofte […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Efeze 5: 22-33 en 1 Petrus 3:1-7. De tekst is 1 Petrus 3: 7. Het thema is: Een man naar Gods hart Leeft verantwoordelijk met zijn vrouw samen Respecteert haar in haar eigenheid Geeft geestelijk leiding We zingen: […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Galaten 5:13-26 en 1 Johannes 4:7-12. De tekst is Galaten 5:22. Het thema is: De liefde leven… Liefde van God Liefde voor de ander We zingen: Ps. 116: 1, 2, 3 Ps.   31: 17 Ps. 133: 1, 2, 3 […]

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 3 en Efeze 6:10-20. We zingen: Ps.   84: 5 Ps. 119: 57 Ps.     3: 1, 2 Ps. 115: 5 Ps.   89: 8

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 3 en Efeze 6:10-20. We zingen: Ps.   84: 5 Ps. 119: 57 Ps.     3: 1, 2 Ps. 115: 5 Ps.   89: 8

Prof. Dr. B.A. Zuiddam

Prof. Dr. B.A. Zuiddam

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Deuteronomium 11:26-31, Jozua 8: 30-35 en Johannes 4:19-26. Het thema is: De zegen en de vloek, Gods spelregels voor het leven We zingen: Ps.   33: 1,2 Ps.   73: 14 Ps.   19: 4,5 Ps. 119: 1,3 Ps.   67: 1 

ds huijgen

Prof. dr. A. Huijgen

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Richteren 16: 22-31. De tekst is Richteren 16: 28. Het thema is: Nog één keer vlammen We zingen: Ps    68: 1,2 Ps. 109: 13,16 Ps.   60: 3, 7 Ps. 138: 4 Ps.   69: 14

ds huijgen

Prof. dr. A. Huijgen

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Richteren 16: 22-31. De tekst is Richteren 16: 28. Het thema is: Nog één keer vlammen We zingen: Ps    68: 1,2 Ps. 109: 13,16 Ps.   60: 3, 7 Ps. 138: 4 Ps.   69: 14

Prof. dr. J.W. Maris

Prof. dr. J.W. Maris

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Korinthe 13. De tekst is Mattheüs 6:12b. Het thema is “Gelijk ook wij vergeven…” Een gebed dat ons hart op scherp zet dat Christus ons leert dat een gebed is. We zingen: Ps   68: 10 Ps   93: 1. 4 […]

Prof. Dr. M.J. Kater

Prof. dr. M.J. Kater

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 32: 20 – 33:11. De tekst is Genesis 33:10b: ‘… want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag …’. We zingen: Ps.  95: 1, 4 Ps.  25: 3 Ps.  86: 3, 8 Ps.133: 1, 3 […]

Prof. Dr. M.J. Kater

Prof. dr. M.J. Kater

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 32: 20 – 33:11. De tekst is Genesis 33:10b: ‘… want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag …’. We zingen: Ps.  95: 1, 4 Ps.  25: 3 Ps.  86: 3, 8 Ps.133: 1, 3 […]

ds diepenbroek

Ds. D.J. Diepenbroek

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Markus 16:15-20 en 1 Korinthe 3:1-9 De tekst is Markus 16:20 Het thema is: ‘Door de wereld gaat het Woord’ Het werk van de discipelen het werk van de Heere We zingen: Psalm   77:  7 Psalm 127:  1 Psalm  […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 43:16-34 De tekst is Genesis 43:26-34 Het thema is: De HEERE geeft Jozef de wijsheid zijn broers te ontvangen Hij vraagt wellevend naar de sjalom van hun vader (26-28) Hij groet Benjamin en bidt hem Gods genade toe […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 43:16-34 De tekst is Genesis 43:26-34 Het thema is: De HEERE geeft Jozef de wijsheid zijn broers te ontvangen Hij vraagt wellevend naar de sjalom van hun vader (26-28) Hij groet Benjamin en bidt hem Gods genade toe […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze tweede Pinksterdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Galaten 5 De tekst is Galaten 5:22 Het thema is: De Pinkstervrucht Hoort bij een christelijk leven Is een geestelijk proces Vraagt volledige toewijding We zingen: Ps. 133:1 Ps.     1:1, 2 Ps. 119:3 Gebed des Heeren:2, 3 […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze tweede Pinksterdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Galaten 5 De tekst is Galaten 5:22 Het thema is: De Pinkstervrucht Hoort bij een christelijk leven Is een geestelijk proces Vraagt volledige toewijding We zingen: Ps. 133:1 Ps.     1:1, 2 Ps. 119:3 Gebed des Heeren:2, 3 […]

ds krooneman

Ds. L. Krooneman

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Handelingen 2:1-21 De tekst is: Handelingen 2:1a Het thema is: De dag van het Pinksterfeest Een bijzondere dag op de kalender De oudtestamentische achtergrond van deze dag De nieuwtestamentische vervulling van deze dag De betekenis voor ons van […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. De liturgie voor deze belijdenisdienst vindt u hier

ds v blijderveen

Ds. W.J.C. van Blijderveen

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 1 Petrus 1:1-12 De tekst is: 1 Petrus 1:3-9 Het thema is: Het leven van de hoop Verwondering over Gods barmhartigheid Vreugde te midden van de beproeving We zingen: Ps. 75: 4 Ps. 16: 3 Ps. 17: 4 Ps. […]

ds kloosterman

Ds. J.A. Kloosterman

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 16:1-15 We zingen: Ps.  74:16 Ps. 111:  3, 5 Ps. 119:17 Ps.   21:  4, 5 Ps. 138:  4 Ps.   68:16

ds kloosterman

Ds. J.A. Kloosterman

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 16:1-15 We zingen: Ps.  74:16 Ps. 111:  3, 5 Ps. 119:17 Ps.   21:  4, 5 Ps. 138:  4 Ps.   68:16

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Hemelvaartsdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheus 28:16-20 De tekst is Mattheus 28:18-20 Het thema is Zicht op Gods perspectief Dat is allesomvattend Dat is allesbepalend Dat is allesbeheersend We zingen: Ps. 106:1, 2 Ps. 106:3 Ps. 105:5 Ps. 134:3 Ps.   89:7, 8 Ps. 138:4 […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Hemelvaartsdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheus 28:16-20 De tekst is Mattheus 28:18-20 Het thema is Zicht op Gods perspectief Dat is allesomvattend Dat is allesbepalend Dat is allesbeheersend We zingen: Ps. 106:1, 2 Ps. 106:3 Ps. 105:5 Ps. 134:3 Ps.   89:7, 8 Ps. 138:4 […]

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Genesis 45:1-9 en 21-28 De tekst is: Genesis 45:26-28 Het thema is: Jakob zegt: “Het is genoeg!” Geloven is bedreigend Geloven is genoeg Geloven maakt levend

Kand. A.S. Middelkoop

Kand. S. Middelkoop

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 2 Koningen 19 Het thema is: Hizkia’s geloofsbelijdenis en gebed We zingen: Ps. 125:   2 Ps. 115:   1 Ps. 130:   2 Ps. 135:   9, 10, 12 Ps.   22: 12 Ps. 115:   7

Kand. A.S. Middelkoop

Kand. S. Middelkoop

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: 2 Koningen 19 Het thema is: Hizkia’s geloofsbelijdenis en gebed We zingen: Ps. 125:   2 Ps. 115:   1 Ps. 130:   2 Ps. 135:   9, 10, 12 Ps.   22: 12 Ps. 115:   7

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Petr. 2: 19-25. De tekst is 1 Petrus 2: 25. Het thema is: Wat is bekering? ik ben gezocht ik ben gevonden ik word bewaard We zingen: Ps. 95: 1 Ps. 95: 2, 3 Ps. 25: 4, […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Petrus 3:1-17. De tekst is 1 Petrus 3: 1-6. Het thema is: Een vrouw naar Gods hart Aanvaart haar positie Investeert in innerlijke schoonheid Hoopt op God We zingen: Ps. 125: 1 Ps. 128: 1 Ps. 118: 3, 4 […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Petrus 3:1-17. De tekst is 1 Petrus 3: 1-6. Het thema is: Een vrouw naar Gods hart Aanvaart haar positie Investeert in innerlijke schoonheid Hoopt op God We zingen: Ps. 125: 1 Ps. 128: 1 Ps. 118: 3, […]

Ds. A.I. Kazen

Ds. A.I. Kazen

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 10. De tekst is Romeinen 10 : 9-11. We zingen: Ps. 30: 1 Ps.   2: 7 Ps. 22: 14 Ps. 71: 10 Ps. 96: 1

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Petrus 2: 13-25. De tekst is 1 Petrus 2: 18-25. Het thema is: In het voetspoor van Christus Hij heeft het ons vóór gedaan (vs 18-21) Hij heeft het vóór ons gedaan (vs 22-25) We zingen: Ps. 136: 1, 2 […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Petrus 2: 13-25. De tekst is 1 Petrus 2: 18-25. Het thema is: In het voetspoor van Christus Hij heeft het ons vóór gedaan (vs 18-21) Hij heeft het vóór ons gedaan (vs 22-25) We zingen: Ps. […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 2 Korinthe 4: 16 – 5:10 en uit de Heidelbergse Catechismus zondag 22. Het thema is: Leven zoals God het bedoeld heeft Ziel en lichaam Nu en straks We zingen: Ps. 118: 8 Ps.   84: 6 Ps.   73: […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Petrus 2: 11-18. De tekst is 1 Petrus 2: 13-17. Het thema is: Respect voor Gods orde Wat houdt het in? Waarom is het nodig? We zingen: Morgenzang: 1, 6 Morgenzang: 5 Ps. 72: 1, 2 Gebed des […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Petrus 2: 11-18. De tekst is 1 Petrus 2: 13-17. Het thema is: Respect voor Gods orde Wat houdt het in? Waarom is het nodig? We zingen: Morgenzang: 1, 6 Morgenzang: 5 Ps. 72: 1, 2 Gebed des […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Petrus 2: 11-17 en Johannes 20: 19-23. De tekst is 1 Petrus 2: 11-12. Het thema is: Als christen leven in het publieke domein Door onthouding van verkeerde verlangens Onder het kritisch oog van de medemens Tot verheerlijking van God […]

Kand. A.S. Middelkoop

Kand. A. S. Middelkoop

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jozua 5: 1-15 en 6: 1-5. Het thema is: De Heere zal voor u strijden. We zingen: Ps.   46: 4 Ps.   25: 10 Ps.   33: 5, 6 en 9 Ps.   95: 4 Ps. 135: 7

Kand. A.S. Middelkoop

Kand. A.S. Middelkoop

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deels online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jozua 5: 1-15 en 6: 1-5. Het thema is: De Heere zal voor u strijden. We zingen: Ps.   46: 4 Ps.   25: 10 Ps.   33: 5, 6 en 9 Ps.   95: 4 Ps. 135: 7

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze tweede Paasdag hopen we (grotendeels online) weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 20: 11-18. De tekst is Johannes 20: 16. Het thema is: Oog in oog met Jezus We zingen: Ps.     9: 1,2 Ps.     9: 10 Ps. 145: 1,2 Ps. 116: 10 Ps.   25: 7 Ps. […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze tweede Paasdag hopen we (grotendeels online) weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 20: 11-18. De tekst is Johannes 20: 16. Het thema is: Oog in oog met Jezus We zingen: Ps.     9: 1,2 Ps.     9: 10 Ps. 145: 1,2 Ps. 116: 10 Ps.   25: 7 […]

Prof. Dr. B.A. Zuiddam

Prof. Dr. B.A. Zuiddam

Op deze zondagmiddag hopen we grotendeels online weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Korinthe 15:1-34 en HC: Zondag 17 Het thema is: Waarlijk opgestaan? De belijdenis, de leer en het leven We zingen: Ps.  65:  6 Ps.  72:  1,  2 Ps.  72:  8,10 Ps.119:21,22 Ps.118:12,13 Ps.  16:  6  

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen 1e Paasdag hopen we (grotendeels online) weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 20: 1-10. De tekst is Johannes 20: 1. Het thema is: Van vrees naar vreugde We zingen: Ps. 136: 1,2 Ps. 118: 12 Ps. 147: 2,6 Ps.   30: 4 Ps.   25: 7 Ps. 116: 1 Ps. 144: 7

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen 1e Paasdag hopen we (grotendeels online) weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 20: 1-10. De tekst is Johannes 20: 1. Het thema is: Van vrees naar vreugde We zingen: Ps. 136: 1,2 Ps. 118: 12 Ps. 147: 2,6 Ps.   30: 4 Ps.   25: 7 Ps. 116: 1 Ps. 144: 7  

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zaterdag hopen we (grotendeels online) weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Tevens zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. We lezen Johannes 19: 31 – 42. De tekst is Johannes 19: 39. Het thema is: Wat liefde doet… We zingen: Ps 116: 1 Ps 116: 7, 9 Ps 116: 10 Ps   31: […]

Top