Afgelopen agendaitems

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Tevens is er voortzetting en nabetrachting van het Heilig Avondmaal. We lezen: Exodus 30:17-21, 38:8, 40:30-32 en Hebreeën 10:19-22 De tekst is: Exodus 30:17-21 Het thema is: Leven bij het wasvat De verbinding met het altaar De vernieuwing door het […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God en het Heilig Avondmaal te vieren. We lezen: Exodus 27:1-6 en 29:38-46 De tekst is: Exodus 27:1-2 Het thema is: Cirkelen rond het altaar

Bijbelkring

Op woensdag 25 september start de Bijbelkring weer. We hopen dit jaar samen stil te staan bij de eerste brief van de apostel Johannes. Een brief waar de liefde van God centraal staat en die vol is van praktische lessen voor het leven van het geloof. We starten op de gebruikelijke tijd om 19:45.

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Romeinen 8:28-39 en Heidelbergse Catechismus zondag 10. Het thema is: De troost van Gods Vaderlijke voorzienigheid De aard van Gods leiding De worsteling vanwege Gods leiding De troost in Gods leiding Handout HC 10 – Om uit te printen

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We starten de serie over de tabernakel. De komende weken ‘wandelen’ we via de voorhof de tent der ontmoeting binnen. We hopen met elkaar de lijnen naar Christus te ontdekken en in verwondering samen te komen. We lezen: Exodus 27:9-19 De […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 33 en Heidelbergse Catechismus zondag 9 Het thema is: Gods Vaderschap in drie brandpunten gevangen Zijn Vader Onze Vader Mijn Vader Handout HC 9 – Om uit te printen

ds huijgen

Prof. dr. A. Huijgen

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Lukas 7:1-17 De tekst is: Lukas 7:11-17 Het thema is: Voorrang voor de Levende Jezus’ medelijden Jezus’ macht  

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 40:25-31 en Heidelbergse Catechismus zondag 8 Het thema is: Het geloof in de Drie-enige God wordt verwoord in de bijbel wordt beleden door de kerk wordt beleefd in het geloof Handout HC 8 – Om uit te […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Petrus 4:1-11 De tekst is 1 Petrus 4:10-11 Het thema is: Tot Uw dienst bereid… om elkaar te dienen om Gods genade te beheren om God Zelf te verheerlijken

Bijbelkring

Op woensdag 25 september start de Bijbelkring weer. We hopen dit jaar samen stil te staan bij de eerste brief van de apostel Johannes. Een brief waar de liefde van God centraal staat en die vol is van praktische lessen voor het leven van het geloof. We starten op de gebruikelijke tijd om 19:45.

ds kater_1

Prof. dr. M.J. Kater

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 22:1-19 Het thema is: Bij je naam geroepen om Gods weg te gaan: Aangesproken Aanvaard Aanwezig

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Deze dienst zal in het teken staan van de uitzending van familie van Middendorp naar Papoea-Nieuw-Guinea voor MAF / CRMF. We lezen: Filippenzen 4 De tekst is: Filippenzen 4 vers 19: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien […]

Ds. A.I. Kazen

ds. A. I. Kazen

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 40:12-31 De tekst is Jesaja 40:31

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Exodus 25:1-22 De tekst is Exodus 25:8 en 22 Het thema is: God in ons midden Hij wil onder zondaren wonen Hij wil zondaren ontmoeten Hij wil tot zondaren spreken

ds krooneman

Ds. L. Krooneman

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Psalm 84 De tekst is: Psalm 84:4 Het thema is: Verlangen Hoezo? Waarnaar? Hoe dan? En dan?

ds v kooten

dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Genesis 41:1-24 De tekst is: Genesis 41:1-8 en 17-24 Het thema is: De HEERE brengt door een enkele droom farao in grote nood, dit raakt: De persoon van de dromer De plaats van de dromen De uitleggers van […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze nieuwjaarsdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Psalm 90 De tekst is Psalm 90:16-17 Het thema is: Met gevouwen handen het nieuwe jaar in biddend om zicht op Gods werk biddend om bevestiging van ons werk

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze oudejaarsdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God We lezen Psalm 90 De tekst is Psalm 90:12 Het thema is: Heilige telkunst In ons kwetsbare bestaan Met gevouwen handen Om een wijs hart

ds boogaard

Ds. R.C. Boogaard

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Lukas 2:22-35 Kerkdienst    :   29 december 2019 Tijd    :   16:30 Predikant    :   Ds. R.C. Boogaard

ds v klinken

Ds. W. van Klinken

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Johannes 1:1-18 De tekst is: Johannes 1:18 Het thema is: Jezus heeft ons God verklaard God kun je niet zien Jezus maakt God zichtbaar  

ds dubbeldam

Ds. B.A. Dubbeldam

Op deze eerste kerstdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Numeri 21:4-9 en Johannes 3:14-21

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze eerste kerstdag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 2:1-11 De tekst is Lukas 2:7b Het thema is: Is er plaats voor Jezus? Bij mij geen plaats voor Hem Bij Hem toch plaats voor mij

kerstavond

Kerstzangavond

Op 24 december om 19:30 uur is er een Kerstzangavond in de Victorkerk aan de Jachtlaan 187 in Apeldoorn. Het is een avond met veel samenzang van bekende kerstliederen. Er is een samengesteld koor en een orkest. De voorganger van de Victorkerk, ds. A.A.F. van de Weg, zal tijdens het bezinningsmoment stilstaan bij het thema ‘Ongewoon gewoon’. Een afwisselend en […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen  Filippenzen 4:1-9 De tekst is Filippenzen 4:4 Het thema is: Vrolijk Kerstfeest! Het appel Het geheim Het gevolg

leeg

Prof. dr. J.W. Maris

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheüs 1:1-11 De tekst is uit Mattheüs 1:3,5,6b Het thema is: ‘Wat Jezus met Zich meedraagt’

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmiddag hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. THEMA: JEZUS ROEPT ISRAEL VOOR DE LAATSTE KEER MET LUIDE STEM De laatste roep van Jezus voor het kruis Jezus’ roep komt van God de Vader Zelf Jezus roept als en tot het eeuwige Licht Jezus roept vanwege de eeuwige […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Filippenzen 3 De tekst is Filippenzen 3:20 Het thema is: Adventsleven Leven in contrast Leven in verwachting

Top