Afgelopen agendaitems

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 16: 5 – 15 en de Heidelbergse Catechismus zondag 20. Het thema is: Kom, Schepper Geest! Wie Hij is Wat Hij doet We zingen: Ps.   45 : 1 Ps. 119 : 3, 86 Ps. 104 : 1, 14, […]

ds kos

Ds. A. Kos

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 8: 4 – 25. Het thema is: De Geest, geloof en Simon de tovenaar Nieuwe stap Oud patroon We zingen: Ps.   62 : 1 Ps. 130 : 2 Ps. 119 : 64, 65 Ps.   17 : 4 Ps.   89 : 7 Bekijk […]

Eben-Haëzerker Apeldoorn

Online bezinningsmoment

Online bezinningsmoment, deze woensdag vanuit de Eben-Haëzerkerk (PKN) en geleid door ds. P.J. den Admirant.Vergeet niet om op de afspeelknop te klikken. Bezoek de website van de Eben-Haëzerkerk

ds koppelaar

Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Romeinen 8: 11 – 25. De tekst is Romeinen 8: 17. We zingen: Ps.   16 : 3 Ps.   72 : 4 Ps.   37 : 5, 6, 9 Ps    72 : 9, 10 Ps.   […]

dfp1-450x450

Ds. W. Schinkelshoek

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 4:13-31. De tekst is Handelingen 4: 24a. Het thema is: Een gebed in ootmoed De aanleiding tot dit gebed De inhoud van dit gebed De verhoring van dit gebed We zingen: Ps.   55 : 1 […]

Barnabaskerk Apeldoorn

Online bezinningsmoment

Online bezinningsmoment, deze woensdag vanuit de Barnabaskerk (CGK-C) en geleid door ds. B.A.T. Witzier.Vergeet niet om op de afspeelknop te klikken. Bezoek de website van de Barnabaskerk

ds kater_1

Prof. dr. M.J. Kater

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Efeze. 4: 17 – 32. De tekst is Efeze 4: 30. Het thema is: Bedroef de Geest niet, want dat is: Schandalig; Schadelijk. We zingen: Ps. 108 : 1 GdH.     : 2 Ps. 141 : 2, 3 Ps.   51 : 6 […]

ds kater_1

Prof. dr. M.J. Kater

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 3:12-26. De tekst is Handelingen 3: 26. Het thema is: God zendt Zijn Kind om te zegenen: Wat is Hij welgezind! Wie Hij eerst bemint. Hoe Hij ons dan vindt. We zingen: Ps.  118 : 13 […]

Victorkerk Apeldoorn

Online bezinningsmoment

Online bezinningsmoment, deze woensdag vanuit de Victorkerk en geleid door ds. A.A.F. van de Weg. Programma: 19.20 Inleidend orgelspel 19.30 Opening 19.35 Orgelspel en zang: Gebed des HEEREN: 3 en 9 19.40 Gebed 19.45 Overdenking, thema: ‘Leven bij de dag’ (n.a.v. 1 Thessalonisenzen 5:1-11) 20.05 Muzikaal moment 20.10 Gebed 20.15 Uitleidend orgelspel

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 2 Thessalonicenzen 1 en uit de Heidelbergse Catechismus zondag 19 (deel 2). Het thema is: Jezus komt terug! Gespannen verwachting Laatste ernst Diepe troost We zingen: Ps.     9 : 8, 9, 10 Ps.   67 : […]

ds v kooten

Dr. R. van Kooten

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Genesis 41 : 8 – 16. De tekst is Genesis 41 : 9 – 16. Het thema is: De HEERE haalt de door Hem gelouterde Jozef uit de gevangenis  De HEERE laat Jozefs naam nú vallen bij de farao. De HEERE laat Jozef door de farao uit de put halen. De HEERE verlicht Jozef met wijsheid voor de farao. We zingen: Ps.   73 : 1 Ps. 139 : 14 Ps. 105 : 10, 11 Ps.   77 : 7 Ps.   77 : 8 […]

Ger.Gem. Apeldoorn

Online bezinningsmoment

Online bezinningsmoment, deze woensdag vanuit de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn en geleid door ds. R.A.M. Visser.Vergeet niet om op de afspeelknop te klikken. Naar de website van de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn

Ds. A.I. Kazen

Ds. A.I. Kazen

Op deze tweede Pinksterdag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 7: 44 – 8: 2. De tekst is Handelingen 7: 51 en 55. We zingen: Ps. 138 : 4 Ps.     3 : 2 Ps.   68 : 8, 10 Ps.   72 : 7 Ps.   63 […]

ds huijgen

Prof. dr. A. Huijgen

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 2: 1 – 36. De tekst is Handelingen 2: 33. Het thema is: Pinksteren leren verstaan Belofte Ontvangen Uitgestort We zingen: Ps. 118 : 12, 14 Ps.   86 : 6 Ps.   87 : 2, 3, 4, 5 Ps.   72 […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Handelingen 2: 1-13, 37-47. De tekst is Handelingen 2: 3. Het thema is: In vuur en vlam Het wordt aangestoken Het werkt aanstekelijk We zingen: Ps. 118 : 11 Ps. 119 : 86 Ps.   67 : 1, 2 Gebed […]

ds folkers

Ds. D.H.J. Folkers

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 6 : 1 – 14. De tekst is Esther 6: 12b – 14. Het thema is: De profetie van Hamans wijzen Hamans beschrijving van de gebeurtenissen De profetische interpretatie van de gebeurtenissen De vervulling van deze profetie We […]

ds folkers

Ds. D.H.J. Folkers

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Esther 2 : 21-23 en 6 : 1-12. De tekst is Esther 6:1-12a Het thema is: De Heere verlost en eert Mordechai. Hij gebruikt daarvoor: Een slapeloze nacht De hovelingen van de koning De hoogmoed van Haman […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Hemelvaartsdag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Jesaja 63 : 17 t/m Jesaja 64  : 4 en Handelingen 1 : 1 – 14. De tekst is Handelingen 1: 13 – 14. Het thema is: Een nieuw tijdperk is aangebroken In gebed verbonden Met volharding […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Efeze 1: 15 – 23, Efeze 4 : 1 – 16 en de Heidelbergse Catechismus zondag 19 (deel 1) Het thema is: Een toevoeging van het allerhoogste belang Deze toevoeging onderstreept Zijn majesteit Deze toevoeging onderstreept […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Korinthe 15: 50 – 58 De tekst is 1 Korinthe 15: 58. Het thema is: Paulus’ Paasappel Wie je door Gods genade mag zijn Wat je in Gods kracht mag doen Waarom Gods belofte bemoedigt […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 14 : 1-6 en 15-17 en de Heidelbergse Catechismus zondag 18 (deel 2). Het thema is: Het Evangelie van Hemelvaart Hij is mijn Voorspraak Hij haalt mij eens thuis Hij geeft Zijn Geest We zingen: […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagochtend hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Korinthe 15: 50 – 58. De tekst is 1 Korinthe 15: 51 – 52. Het thema is: Een hoopvolle toekomst Wat vindt er plaats? Hoe vindt het plaats? Wanneer vindt het plaats? We zingen: Ps.  […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Lukas 24: 36 – 53 en de Heidelbergse Catechismus zondag 18 (deel 1). Het thema is: Gods zorg is van het hoogste niveau Ons ten goede Alle dagen We zingen: Ps.   46 : 1, 2 Ps.  […]

ds v vlastuin

Prof. dr. W. van Vlastuin

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 2 Timotheus 2: 1 – 19. De tekst is 2 Timotheus 2: 8. Het thema is: De rijke troost van de opgewekte Christus We zingen: Ps.  147 : 1, 2 Ps.  119 : 72 Ps.   68 […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Korinthe 15: 12-26 en de Heidelbergse Catechismus zondag 17. Het thema is: Nabeschouwing op Pasen Vrijspraak door God Leven met God Uitzicht op God We zingen: Ps.   36 : 2 Ps.   17 : 8 Ps.  […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Korinthe 15: 35-50. De tekst is: 1 Korinthe 15: 35. Het thema is: Het beste komt nog! Het is waar Het is een wonder Het wekt verwachting We zingen: Ps. 104 : 1, 17 Ps.  […]

ds vd weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Korinthe 15: 12-28. De tekst is: 1 Korinthe 15: 26. Het thema is: De dood heeft niet het laatste woord. De dood is een vijand De dood is de laatste vijand De dood is de […]

ds lagendijk

Ds. S.T. Lagendijk

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen 1 Korinthe 15: 1-34. De tekst is: 1 Korinthe 15: 20a. Het thema is: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden De opstanding van Christus behoort tot de kern van het geloof. Zonder de opstanding van […]

ds vd weg

Online dienst – Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Tweede Paasdag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheus 28 : 1-10 en 16-20. De tekst is Mattheus 28 : 7a. Het thema is: Hoe nu verder? We zingen: Ps. 146 : 1,8 Ps. 149 : 1 Ps. 72 : 8, 11 Ps. 67 : 1, 2 Ps. 86 : 5 […]

Prof. dr. J.W. Maris

Online dienst – Prof. dr. J.W. Maris

Op deze Eerste Paasdag middag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Genesis 2 en 3 (enkele verzen) Mattheüs 26: 36-46 Johannes 18: 1-2 en 19: 38 – 20: 18 Het thema is: Driemaal een tuin We zingen: Ps. 148 : 1, 5 Ps. 72 : […]

ds vd weg

Online dienst – Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Eerste Paasdag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheus 28:1-10. De tekst is Mattheus 28: 5-6. Het thema is: Pasen in crisistijd Door ons ervaren Door God gepeild In geloof doorstaan We zingen: Ps. 118 : 1, 11 Ps. 115 : 9 Ps. […]

ds vd weg

Online dienst – Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Goede Vrijdag avond hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheus 27: 45-56 en Hebreeën 10:19-23. De tekst is Mattheus 27: 51a. Het thema is: Het gescheurde voorhangsel De toegang was gesloten Het voorhangsel wordt gescheurd De toegang is geopend We zingen: Ps. 68 : 16, 17 […]

ds vd weg

Online dienst – Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze Goede Vrijdag morgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. Dit zal een korte dienst met overdenking zijn, speciaal gericht op de kinderen. We lezen Mattheus 27: 45-54 en Hebreeën 10:19-23. De tekst is Mattheus 27: 51a. Het thema is: Het gescheurde voorhangsel We zingen: Ps. […]

ds vd weg

Online dienst – Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Johannes 1:1-18 en 1 Petrus 1:13-20 en Heidelbergse Catechismus zondag 13. Het thema is: Hoe heerlijk is Uw Naam! 1. Jezus is als enig Kind onze oudste Broeder 2. Jezus is als Heere onze Eigenaar We zingen: Ps. 100 : 2, […]

ds v vlastuin

Online dienst – Prof. dr. W. van Vlastuin

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Mattheus 26: 31 – 46. We zingen: Ps. 22: 3, 6 Ps. 51: 5 Ps. 38: 3, 4, 6 Ps. 52: 7 Ps. 126: 3 Bekijk livestream

ds koppelaar

Online dienst – Ds. J. Koppelaar

Op deze zondagmiddag hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen: Mattheüs 27 : 11 – 26 De tekst is: Mattheüs 27 : 18 ‘Want hij wist dat zij Hem uit afgunst overgeleverd hadden.’ We zingen: Ps.117 Ps. 37 : 3 Ps. 37 : 4 Ps. […]

ds vd weg

Online dienst – Ds. A.A.F. van de Weg

Op deze zondagmorgen hopen we weer (deze keer online) bij elkaar te komen rondom het Woord van God. We lezen Exodus 25:23-30 en Leviticus 24:1-9 De tekst is Exodus 25:30 Het thema is: Gods zorg voor elke dag in het geloof beleden in het leven aangevochten in Christus vervuld We zingen: Ps. 27 : 7 […]

Bijbelkring

Op woensdag 25 september start de Bijbelkring weer. We hopen dit jaar samen stil te staan bij de eerste brief van de apostel Johannes. Een brief waar de liefde van God centraal staat en die vol is van praktische lessen voor het leven van het geloof. We starten op de gebruikelijke tijd om 19:45.

Top
U bent van harte welkom in onze samenkomsten! Meldt u zich hiervoor aan via coordinatie@hhgapeldoorn.nlPraktische richtlijnen
+